Kuluttajan mahdollisuudet vähentää nitraatin saantia

Kuluttaja voi vähentää nitraatin saantia syömällä monipuolisesti, vaihtelevasti ja kohtuullisesti. Alle kouluikäisten lasten on hyvä noudattaa nitraattia sisältävien kasvisten turvallisen käytön ohjeita  ja esimerkiksi alle 1-vuotiaiden lasten ravitsemuksessa niin kutsuttujen nitraatinkerääjäkasvisten käyttöä tulee välttää.

Nitraatin määrää voi edelleen vähentää myös kasviksia huuhtelemalla, ryöppäämällä/keittämällä, kuorimalla ja käsittelemällä kasviksia. Salaatista on hyvä poistaa uloimmat lehdet ennen nauttimista.

Vääränlainen säilyttäminen voi saada keitettyjen kasvisten sisältämän nitraatin pelkistymään nitriitiksi. Tällöin on vaarana, että niistä koituva nitriittialtistus kohoaa kyllin suureksi aiheuttamaan methemoglobinemiaa. Korkeita nitriittipitoisuuksia kasviksissa voi esiintyä esimerkiksi, jos kypsennettyä pinaattia säilytetään ja lämmitetään uudelleen. Myös ruoansulatuskanavan bakteeri-infektio kasvattaa nitriittialtistusta lisäämällä elimistössä tapahtuvaa nitraatin muuttumista nitriitiksi, ja tämän vuoksi suoliston bakteeri-infektiosta kärsiville lapsille ei suositella syötettävän nitraattipitoisimpia kasviksia, muun muassa pinaattia (EFSA 2010).

Sivu on viimeksi päivitetty 18.8.2020