Aromit

Elintarvikearomit ovat aineita, joita ei yleensä kuluteta sellaisenaan elintarvikkeina, vaan ne lisätään elintarvikkeeseen antamaan tai muuttamaan sen tuoksua tai makua. Aromit on valmistettu tai ne koostuvat seuraavista aineryhmistä: aromiaineet, aromivalmisteet, paistoaromit, savuaromit, aromien lähtöaineet, muut aromit tai niiden seokset.

Elintarvikealan toimijan tulee tunnistaa ja hallita elintarvikelainsäädännössä aromeille ja niiden käytölle säädetyt vaatimukset. Määräystenmukaisuuden varmistamisen tulee olla osa toimijan omavalvontaa.

Aromit ilmoitetaan elintarvikkeen ainesosaluettelossa sanalla ”aromi(t)” tai aromin tarkemmalla nimellä tai sen kuvauksella. Esimerkiksi salmiakkimakeisissa aromina käytetty ammoniumkloridi voidaan merkitä sanoilla  ”aromi”, ”ammoniumkloridi” tai ”aromi (ammoniumkloridi)”. Poikkeuksena aromeina käytetyt kofeiini ja kiniini tulee aina merkitä omalla nimellään välittömästi sanan ”aromi(t)” jälkeen, esimerkiksi aromi (kofeiini). Savuaromien käytöstä tulee kertoa sanalla "savuaromi(t)".

Aromien turvallisuuden arviointi

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on arvioinut EU:ssa sallittujen aromiaineiden (noin 2500 ainetta) ja savuaromien (10 valmistetta) turvallisuuden. Seuraavaksi EFSA tulee arvioimaan muista kuin elintarvikkeista peräisin olevien paistoaromien, aromivalmisteiden, aromien lähtöaineiden ja raaka-aineiden sekä ryhmän muut aromit turvallisuuden.

Jos aromi arvioidaan turvalliseksi, se voidaan hyväksyä EU:ssa sallittujen aromien luetteloon. Aromien käytön tarkat ehdot annetaan aromilainsäädännössä. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.9.2021