Lisäaineiden valvontahanke (EVO 2012)

Osana valtakunnallista elintarvikevalvontaohjelmaa (EVO) toteutettiin vuonna 2012 hanke ”Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset – perehdytystä lisäainevalvontaan”. Hankkeen päätavoitteena oli vahvistaa elintarvikevalvontaviranomaisten osaamista lisäaineiden käytön vaatimuksista ja niiden valvonnasta sekä informoida elintarvikealan yrityksiä lainsäädännön vaatimuksista.

Arvioitaessa omavalvonnan toteutumista lisäaineiden osalta asteikolla A-D yleisin arvosana oli B (pieniä puutteita; 59 %). Parhaan arvosanan A (hyvä) sai 7 % yrityksistä. Arvosanan C (kohtalaisia puutteita, korjattava) sai 32 % ja arvosanan D (huono tai puuttuu kokonaan, korjattava) 2 % yrityksistä. Arvosanan C tai D saaneiden yritysten tuli korjata epäkohta tarkastuksella sovitussa määräajassa.

Joka kolmannella elintarvikealan yrityksistä oli huomattavasti parannettavaa lisäaineiden käytön omavalvonnassa. Pääsääntöisesti lisäaineita kuitenkin käytettiin lisäaineasetuksen ehtojen mukaisesti. Yleisimmin tarkastuksilla ilmeni puutteita omavalvontasuunnitelman riittävyydessä, lisäaineseosten puhtausvaatimuksia ja pakkausmerkintöjä koskevissa tiedoissa sekä lisäaineiden käyttömääriin liittyvissä reseptilaskennoissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2018