Titaanidioksidi

Titaanidioksidin käyttö elintarvikelisäaineena kielletään

Titaanidioksidia (E 171) sisältäviä elintarvikkeita ei saa saattaa markkinoille 7.8.2022 jälkeen. Tämän päivämäärän jälkeen elintarvikkeita voidaan pitää kaupan niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai ”viimeiseen käyttöpäivään” asti. Titaanidioksidin käyttö elintarvikelisäaineena kielletään komission asetuksella (EU) 2022/63.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi 6.5.2021 pitkään työn alla olleen arvion titaanidioksidin turvallisuudesta elintarvikelisäaineena. EFSA totesi lausunnossaan, että se ei voi poissulkea, ettei titaanidioksidilla (E 171) voisi olla genotoksisia vaikutuksia elintarvikelisäaineena käytettynä. Näin ollen titaanidioksidin käyttö elintarvikelisäaineena kielletään.

EFSA arvioi titaanidioksidin turvallisuuden jo vuonna 2016 osana EU:n elintarvikelisäaineiden uudelleenarviointiohjelmaa. EFSA ei pystynyt tuolloin asettamaan aineelle turvallista ylintä päivittäistä saantirajaa (ADI), mutta totesi, ettei aineesta nautittuna ole terveysvaaraa. Vuonna 2019 EFSA julkaisi tieteellisen raportin titaanidioksidin osittaisesta nanomuotoisuudesta.

Toukokuussa 2021 julkaistussa arviossa EFSA kävi läpi lähes 10 000 tutkimusta ja käytti ensimmäistä kertaa erityisesti nanoteknologialla valmistetuille aineille tarkoitettua menetelmällistä ohjeistusta.

Titaanidioksidi (TiO2) on inertti, valkoinen laajasti käytetty jauhemainen yhdiste. Titaanidioksidia käytetään muuan muassa makeisissa, leivonnaisissa ja kastikkeissa valkoisena elintarvikeväriaineena sekä sameuden aikaansaajana. Titaanidioksidi sisältää luontaisesti nanoluokan kokoisia partikkeleita. Titaanidioksidin käyttökohteista säädetään EU:n lisäaineasetuksella (EY) No 1333/2008.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.1.2022