Hamppu elintarvikkeena

Hamppua on hyödynnetty monipuolisesti jo pitkään, myös elintarvikkeena. Tällä hetkellä Euroopan komissio tarkentaa hampun ja sen eri kasvinosien käyttöhistoriatietoja komission uuselintarvikekatalogissa (Novel Food Catalogue). Tämä työ on kuitenkin kesken ja siksi tällä sivulla olevia tulkintoja täydennetään tarvittaessa.

Saako hamppua (Cannabis sativa) käyttää elintarvikkeena?

Hampun siemeniä saa käyttää elintarvikkeena EU:ssa. Muiden kasvinosien merkittävästä elintarvikekäytöstä ei ole todennettua tietoa EU:ssa, minkä vuoksi niitä, tai niistä valmistettuja tuotteita ei saa käyttää elintarvikkeena, ellei elintarvikealan yritys pysty osoittamaan dokumentoitua tietoa niiden merkittävästä käytöstä elintarvikkeena EU:n alueella ennen 15.5.1997. Suomessa elintarvike ei saa kuitenkaan sisältää huumausaineeksi katsottavaa tetrahydrokannabinolia (THC).

Mitä tarkoittaa merkittävä käyttöhistoria elintarvikkeena?

Merkittävä elintarvikekäyttöhistoria tarkoittaa sitä, että elintarvike on ollut laillisesti markkinoilla ja sitä on käytetty merkittäviä määriä elintarvikkeena EU:n alueella ennen 15.5.1997. Lisätietoa merkittävän elintarvikekäyttöhistorian selvittämiseen löytyy Ruokaviraston internetsivulla. Jos elintarvikealan yritys ei ole varma siitä, onko elintarvikkeen käyttöhistoria merkittävää, on yrityksen toimitettava käyttöhistoriaa todentavat dokumentit  Ruokavirastoon arvioitaviksi, jotta viranomainen voi määrittää sen, onko kyse uuselintarvikkeesta vai ei. Tarkempaa tietoa tästä prosessista annetaan komission toimeenpanosäädöksessä (EU) 2018/456.

Hampun kannabinoidit

Hamppu sisältää luontaisesti useita eri kannabinoideja, joista tärkeimmät ovat tetrahydrokannabinoli (THC) sekä kannabidioli (CBD) ja sen esiaste kannabidiolihappo (CBDA). Sekä THC että CBD ovat lääkkeellisesti vaikuttavia aineita, minkä vuoksi ne mainitaan myös lääkeluettelossa. THC on myös huumausaineisiin lukeutuva psykoaktiivinen aine, jolla on päihdyttäviä vaikutuksia ja joka aiheuttaa riippuvuutta. CBD:llä ei ole päihdyttäviä ominaisuuksia.

Saako THC:tä sisältäviä elintarvikkeita myydä Suomessa tai muualla EU:ssa?

Suomessa elintarvikkeet eivät saa sisältää huumausaineiksi katsottavia aineita, kuten THC:tä. Joissain EU-maissa kuitenkin sallitaan pieniä määriä THC:tä elintarvikkeissa. Euroopan komissiossa keskustellaan THC:n enimmäismäärän asettamisesta elintarvikkeille, mutta toistaiseksi sellaista ei ole annettu. Jos enimmäismäärä annetaan, tullaan tilanne arvioimaan uudelleen myös Suomessa.

Saako CBD:tä sisältäviä elintarvikkeita myydä Suomessa tai muualla EU:ssa?

Ei saa. Kannabinoidiuutteet, kuten CBD-uute, ja elintarvikkeet, joihin on lisätty CBD- tai muita kannabinoidiuutteita, katsotaan EU:ssa uuselintarvikkeiksi, sillä niiden käytöstä elintarvikkeena ei ole todennettua tietoa EU:n alueella ennen 15.5.1997. Siksi niiden käyttö elintarvikkeena ei ole sallittua ilman uuselintarvikelupaa. Toistaiseksi yhdellekään CBD-valmisteelle ei ole myönnetty uuselintarvikelupaa.

Hampun markkinointi elintarvikkeena

Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on kiellettyä. Hampusta saatavia elintarvikkeita ei saa markkinoida lääkkeellisillä väitteillä. Lääkkeelliset väittämät viittaavat siihen, että tuotteella olisi sairauksia tai niiden oireita parantavia, lievittäviä tai ehkäiseviä vaikutuksia.

Hampun markkinoinnissa saa käyttää vain lainsäädännön mukaisia, hyväksyttyjä väitteitä. Hampun sisältämistä ravintoaineista saa esittää ravitsemusväitteitä. Ainoastaan hampunsiemenen öljylle on haettu hyväksyntää terveysväitteille Euroopan komissiolta. Näistä ei ole vielä tehty päätöksiä. Terveysväitteitä, joiden arviointiprosessi on vielä kesken, saa toistaiseksi käyttää markkinoinnissa

Jos havaitset epäasiallista tai harhaanjohtavaa markkinointia, ilmoita siitä oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaisille (yhteystiedot oikealla)

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2021