Hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden luettelo

Komissio ylläpitää unionin luetteloa hyväksytyistä uuselintarvikkeista. Luetteloa täydennetään, kun uusia uuselintarvikkeita hyväksytään.

Vain uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja sisällytetty unionin luetteloon, voidaan saattaa unionin markkinoille.

Komissio hyväksyy ja sisällyttää uuselintarvikeluetteloon vain, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

a) elintarvike ei aiheuta turvallisuusriskiä ihmisten terveydelle;

b) elintarvikkeen aiottu käyttötarkoitus ei johda kuluttajaa harhaan;

c) jos elintarvike on tarkoitettu toisen elintarvikkeen korvaamiseen se ei tavanomaisesti käytettynä aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa kuluttajalle.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.10.2020