Uuselintarvikeasetuksen uudistus

Uuselintarvikkeita koskeva asetus on uudistettu. Uusi asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus uuselintarvikkeista (EU) 2015/2283, on astunut voimaan vuoden 2015 lopussa ja sitä sovelletaan täysmääräisesti 1.1.2018 alkaen.

Mitä on uudistettu?

 • Keskitetty lupamenettely

  • Euroopan komissio käsittelee kaikki hakemukset ja myöntää luvat
  • Luvat ovat yleisiä, eli toimijakohtaisuus poistuu
  • Turvallisuusarvioinnit suorittaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
  • Turvallisuusarvioinnille ja lupamenettelylle on asetettu aikarajat, jolloin lupaprosessiin kuluva kokonaisaika lyhenee
 • Helpotettu ilmoitusmenettely EU:n ulkopuolisista maista tuleville perinteisille elintarvikkeille

  • Perinteisellä elintarvikkeella oltava:
   • turvallinen käyttöhistoria lähtömaassa
   • jatkuvaa käyttöhistoriaa elintarvikkeena 25 vuoden ajan merkittävän väestönosan keskuudessa
  • Yksinomaan ravintolisissä käytetyt elintarvikkeet eivät voi olla perinteisiä elintarvikkeita
 • Unionin luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista

  • Kaikki uudet ja aiemmin hyväksytyt uuselintarvikkeet sisällytetään Euroopan unionin luetteloon hyväksytyistä uuselintarvikkeista
 • Mahdollisuus tietosuojaan

  • Sovelletaan ainoastaan hakumenettelyssä
  • Hakijalle voidaan myöntää yksinoikeus tuotteen markkinointiin enintään viideksi vuodeksi
  • Edellytyksenä turvallisuuden todentamiseen tarvittava uusi tieteellinen näyttö tai tieto, johon hakijalla on yksinoikeus

Mitä säilyy ennallaan?

 • Riittävää käyttöhistoriaa kuvaava ajallinen katkaisuraja 15.5.1997  

 • Asetuksen soveltamisala

  • Soveltamisalaa on kuitenkin selkeytetty luokittelemalla tuoteryhmiä
  • Uusia tuoteryhmiä ovat:
   • kivennäisperäiset aineet
   • kasveista tai niiden osista peräisin olevat elintarvikkeet (mukaan lukien uusilla lisäämismenetelmillä tuotetut kasvit, jos menetelmä aiheuttaa elintarvikkeen koostumukseen merkittäviä muutoksia ravintoarvoon, metaboloituvuuteen tai haitta-aineiden pitoisuuteen liittyen)
   • eläimistä tai niiden osista peräisin olevat elintarvikkeet (mukaan lukien uusilla lisäämismenetelmillä tuotetut eläimet)
   • solukko ja kudosviljelmät (eläin, kasvi, mikrobi, sieni, levä)
   • nanomateriaalit
   • yksinomaan ravintolisissä käytetyt aineet, jos niitä on tarkoitus käyttää muissa elintarvikkeissa
Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2019