Komission uuselintarvikeluettelo

Uuselintarvikeluettelo (engl. Novel Food Catalogue) on komission julkaisema tietokanta, johon on koottu tietoa eri elintarvikkeiden uuselintarvikestatuksista. Luetteloon on listattu elintarvikkeita, joiden uuselintarvikestatus on puhuttanut jäsenmaissa ja joista toimijat ovat olleet kiinnostuneita. Uuselintarvikeluettelo ei ole täydellinen, vaan on tarkoitettu suuntaa antavaksi tietolähteeksi tuotteen käyttöhistoriasta. Elintarvikkeen puuttuminen listalta ei kerro vielä mitään.

Uuselintarvikeluettelossa tuotteet on luokiteltu niiden käyttöhistoriasta tiedetyn tiedon mukaan neljään eri luokkaan, jotka on merkitty alla olevilla kuvakkeilla:

vihreä pohja, jossa valkoinen v-merkki.

Tuotteisiin, joita tiedetään käytetyn elintarvikkeena EU:n alueella merkittävässä määrin ennen 15.5.1997 eli jotka eivät ole uuselintarvikkeita (esimerkiksi goij-marja eli Lycium barbarum tai maca eli Lepidium meyenii).

sininen merkki, jossa valkoisella kirjaimet FS.

Tuotteisiin, joita tiedetään käytetyn EU:n alueella ravintolisänä ennen 15.5.1997 eli, joita saa käyttää vapaasti ravintolisissä, mutta joiden käytön laajentaminen muihin elintarvikkeisiin vaatii uuselintarvikelupaa (esimerkiksi punariisi eli Monascus purpureus tai punahattu eli Echinacea purpureae).

punainen merkki, jossa keskellä valkoinen x-kirjain.

Tuotteisiin, joiden käyttöhistoriasta elintarvikkeena EU:n alueella ennen 15.5.1997 ei ole tietoa eli joita pidetään uuselintarvikelupaa vaativina tuotteina (esimerkiksi hoodia kaktus eli Hoodia gordonii tai silkkivyökääpä eli Coriolus versicolor).

oranssi merkki, jossa valkoisella kysymysmerkki.

Tuotteisiin, joiden käyttöhistoriasta Euroopan yhteisön alueella on keskusteltu, mutta uuselintarvikeluokittelua varten tarvitaan vielä lisätietoja (esimerkiksi Gentianella alborosea tai Alpinia speciosa).

Luokittelu on tehty komission alaisessa uuselintarviketyöryhmässä käydyn keskustelun perusteella ja sen hetkisen tiedon pohjalta, joka työryhmällä on ollut käytössä. Uuselintarviketyöryhmän jäseniä ovat eri EU-jäsenmaiden uuselintarvikeasiantuntijat. Tuotteiden luokittelu voi muuttua, mikäli tuotteiden käyttöhistoriasta saadaan uutta luotettavaa tietoa.

Vaikka jollakin tuotteella on ollut käyttöhistoriaa elintarvikkeena jossain EU:n jäsenmaassa, on elintarvikealan toimijan syytä ottaa huomioon mahdolliset kansalliset käyttöä rajoittavat säädökset. Esimerkiksi jossain jäsenmaassa tuotetta voidaan pitää lääkkeenä.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.7.2021