DUS-testaus

Lajikkeiden erottuvuuden, yhtenäisyyden ja pysyvyyden testaus (DUS-testaus)

DUS-testauksessa (Distinctness, Uniformity and Stability) selvitetään, onko lajike itsenäinen jaloste. Jotta lajike olisi itsenäinen, sen on oltava yhtenäinen eri ominaisuuksiltaan, sen on erotuttava jo olemassa olevista lajikkeista ja ominaisuuksien on oltava pysyviä. Lajikkeet testataan UPOVin (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) ja EU:n kasvilajikeviraston (Community Plant Variety Office) periaatteita ja ohjeita noudattaen. DUS-testaus perustuu lakiin kasvinjalostajanoikeudesta.

Jos lajike täyttää UPOVin kriteerit yhtenäisyyden, erottuvuuden ja pysyvyyden osalta, lajikkeesta voidaan tehdä lajikekuvaus. Lajikkeelle voidaan tällöin hakea kasvinjalostajanoikeutta ja se voidaan hakea lajikeluetteloon.

Tavallisimpien Suomessa viljelyssä olevien peltokasvien DUS-testaus voidaan tehdä Ruokaviraston siementarkastusyksikössä. Muitten lajien testaamisessa käytetään avuksi kansainvälisiä testauslaitoksia. Lisätietoja asiasta saa Ruokaviraston kasvinjalostajanoikeus- ja lajikeluetteloasioita hoitavalta henkilöltä (ks. yhteystiedot).

Ruokaviraston testaamat lajit

Ruokavirasto testaa seuraavia kasvilajeja: vehnä, ohra, kaura, ruis, rypsi, timotei,  nurminata, ruokonata ja puna-apila.

DUS-testin kesto

Testaus kestää vähintään kahden testausjakson verran ja kenttäkokeet perustetaan kumpaakin testausjaksoa varten erikseen. Yksivuotisilla lajeilla testausjakso kestää yhden vuoden. Syyskylvöisillä viljoilla ja monivuotisilla nurmi- ja nurmipalkokasveilla pääosa havainnoista tehdään vasta kenttäkokeiden perustamista seuraavana kesänä, joten testausjakso kestää kaksi vuotta ja kahden testausjakson testeihin kuluu yhteensä kolme vuotta. Testattavat lajikkeet ilmoitetaan kunkin testausjakson testiin erikseen eli lajike, josta on aloitettu testaus, ei automaattisesti jatka toiselle testausjaksolle. Jos lajike ei erotu kaikista verrannelajikkeista kahden testausjakson aikana tai lajikkeen yhtenäisyys yhden testausjakson aikana ei täytä asetettuja vaatimuksia, testausta voidaan haluttaessa jatkaa vielä kolmannen testausjakson verran.

Ilmoitus DUS-testaukseen

Lajike on ilmoitettava DUS-testiin Ruokaviraston siemenyksikköön osoitteella
DUS-testaus, Ruokavirasto, Tampereentie 51, 32200 Loimaa kirjallisesti 1.3. mennessä lukuun ottamatta syysvehnää ja -ruista, jotka on ilmoitettava 20.7. mennessä . Ensimmäisen lajiketta koskevan ilmoituksen yhteydessä lajikkeesta on toimitettava myös täytetty lajikohtainen lomake (ks. lomakkeet), jolle kirjataan kaikki tiedossa olevat ominaisuudet, joiden perusteella kyseisen lajin lajikkeita voidaan ryhmitellä (esimerkiksi apilan ploidia-aste, ohran tähkän tahoisuus, vehnän tähkän väri, rypsin lehden halkoisuus).

Siemennäyte DUS-testausta varten

Siemennäyte testausta varten toimitetaan siementarkastusyksikköön viimeistään 1.4. mennessä, syysvehnä ja syysruis kuitenkin 20.8. mennessä. Sen jälkeen Ruokavirasto ei takaa näytteen pääsyä saman vuoden DUS-testaukseen. Näytettä ei saa käsitellä kemiallisesti tai millään muulla tavoin. Mikäli näytettä on tarpeen käsitellä, asiasta on sovittava erikseen siementarkastusyksikön kanssa ja tarkka kuvaus käsittelystä on liitettävä näytteen mukaan. Kaikki mahdollinen tieto, joka saattaa vaikuttaa lajikkeen viljelyyn, sen vaatimiin erityistoimenpiteisiin tai viljelyturvallisuuteen, on liitettävä näytteen mukaan.

Siemennäytteen tulee olla tekniseltä laadultaan (itävyys, puhtaus, terveys, elinvoima) riittävän hyvää, jotta lajikkeen tuntomerkit ilmenevät perustettavissa kenttäkokeissa normaaleina.

Ohjeessa "DUS toimitusajat ja määrät" on esitetty testaukseen vaadittavien näytteiden koko. Vehnällä, ohralla ja kauralla näytteen voi halutessaan toimittaa kahdessa osassa, mutta muilla lajeilla koko määrä tulee toimittaa yhdellä kertaa testauksen alkaessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.7.2021