Hedelmä- ja marjakasvien lajikeluettelo ja -kuvaukset

Uudet Euroopan unionin hedelmä- ja marjakasvien markkinointia koskevat säädökset edellyttävät, että vuoden 2017 alusta lähtien varmennetussa taimituotannossa olevien lajikkeiden tulee olla rekisteröity viralliseen kasvilajikeluetteloon jossakin Euroopan unionin jäsenmaassa, tai vaihtoehtoisesti niillä tulee olla kasvinjalostajanoikeudet. Vain Suomessa markkinoitavat lajikkeet tulee olla rekisteröity 1.1.2019 alkaen. Lajikeluetteloon rekisteröinti edellyttää direktiivin mukaista lajikekuvausta. Suomessa myös muut kuin varmennetun taimiaineiston lajikkeet tullaan rekisteröimään kansalliseen kasvilajikeluetteloon.

Taimiaineiston minimivaatimuksilla (CAC-aineisto) markkinoitavilla lajikkeita tulee olla direktiivin mukainen lajikekuvaus 1.1.2017. Jos CAC-aineistoja markkinoidaan vain Suomessa, lajikekuvaus edellytetään 1.1.2019 alkaen.

EU:n lajikerekisteri FRUMATIS ja Suomen kansallinen puutarhakasvien taimiaineiston lajikeluettelo

Euroopan unionin FRUMATIS-lajikerekisteri sisältää tiedot kaikkien EU-maiden kansallisiin lajikeluetteloihin virallisesti rekisteröidyistä hedelmä- ja marjalajikkeista.  Euroopan komission lajikeluetteloita, -tietokantoja ja -informaatiojärjestelmiä esittelevältä internet-sivulla on linkki FRUMATIS-rekisteriin.

Suomen kansallinen puutarhakasvien taimiaineiston lajikeluettelo on Eviran ylläpitämä, ja se sisältää  Suomessa virallisesti rekisteröityjen lajikkeiden lisäksi myös ne lajikkeet, jotka täyttävät pelkästään kansalliset vaatimukset.

Uudet säädökset koskevat seuraavia hedelmä- ja marjakasvien sukuja ja lajeja

 • kastanja ( Castanea sativa Mill.)
 • Citrus (L.)
 • pähkinäpensas ( Corylus avellana L.)
 • kvitteni ( Cydonia oblonga Mill.)
 • aitoviikuna ( Ficus carica L.)
 • fortunellat ( Fortunella Swingle)
 • mansikat ( Fragaria L.)
 • saksanpähkinä ( Juglans regia L.)
 • omenapuut ( Malus Mill.)
 • öljypuu ( Olea europae  L.)
 • mantelipistaasi ( Pistacia vera L.)
 • Poncirus (Raf.)
 • manteli ( Prunus amygdalus Batsch)
 • aprikoosi ( Prunus armeniaca L.)
 • imeläkirsikka ( Prunus avium L.)
 • hapankirsikka ( Prunus cerasus L.)
 • luumu ( Prunus domestica L.)
 • persikka ( Prunus persica (L.) Batcsh)
 • japaninluumu ( Prunus salicina Lindley)
 • päärynät ( Pyrus L.)
 • herukat, karviainen ( Ribes L.)
 • vatukat ( Rubus L.)
 • karpalo, pensasmustikka, puolukka ( Vaccinium L.)

Lajikekuvaustyypit

Virallinen kuvaus on lajikkeen erottuvuutta, yhtenäisyyttä ja pysyvyyttä selvittävän testauksen mukainen lajikekuvaus (DUS-kuvaus), jonka rekisteröintiä haetaan Eviralta. Virallinen kuvaus on kaikilla niillä lajikkeilla, joille on myönnetty kasvinjalostajanoikeus.

Virallisesti tunnustettu kuvaus on Eviran lomakepohjalle tehtävä kuvaus, jonka virallista tunnustamista haetaan Eviralta. 

Taimiaineistojen lajikekuvaus- ja rekisteröintivaatimukset

Koostetaulukko hedelmä- ja marjakasvien sadontuotantoon tarkoitettujen taimiaineistojen lajikekuvaus- ja rekisteröintivaatimuksista (pdf)

Varmennetussa taimituotannossa olevat lajikkeet

Varmennetussa taimituotannossa tuotettavien hedelmä- ja marjakasvilajikkeiden tulee olla rekisteröitynä viralliseen kasvilajikeluetteloon 1.1.2017 mennessä, jos niitä markkinoidaan muuallakin EU:ssa kuin Suomessa.  Jos taimia markkinoidaan vain Suomessa, niin lajikkeiden tulee olla rekisteröity 1.1.2019 mennessä.

Kasvilajikeluetteloon hyväksyminen edellyttää, että lajikkeella on joko virallinen kuvaus tai ennen 30.9.2012 kaupan pidetyillä lajikkeilla virallisesti tunnustettu kuvaus.

CAC-aineistona markkinoitavat lajikkeet, joilla on merkitystä ammattimaisessa hedelmäntuotannossa tai niitä markkinoidaan myös muualla EU:ssa kuin Suomessa

CAC-aineiston hedelmä- ja marjakasvilajikkeilla tulee olla säännösten mukaiset kuvaukset 1.1.2017 mennessä, jos niitä markkinoidaan myös muualla EU:ssa kuin Suomessa. Jos taimiaineistoja markkinoidaan vain Suomessa, niin kuvaukset edellytetään1.1.2019 mennessä.

Kuvaus voi olla joko virallinen kuvaus tai ennen 30.9.2012 kaupan pidetyillä lajikkeilla, virallisesti tunnustettu kuvaus.

Vain Suomessa CAC-aineistona markkinoitavat lajikkeet, joilla ei ole varsinaista merkitystä ammattimaisen hedelmäntuotannon kannalta

Vain Suomessa CAC-aineistoina markkinoitavilla vähämerkityksellisillä lajikkeilla tulee olla vähintään virallisesti tunnustettu lajikekuvaus 1.1.2019 alkaen.

Sovittu työnjako virallisesti tunnustettujen kuvausten laatimiseksi

Luonnonvarakeskus laatii osan kuvauksista, joille haetaan virallista tunnustamista. Muille tarvitsemilleen lajikkeille toimijat laativat kuvaukset itse.

Listat lajikkeista, joiden virallisesti hyväksyttävien kuvausten laatimisesta on sovittu

Yhteystiedot

Lajikekuvaus- ja rekisteröintiasiat: Tarja Hietaranta, p. 050 344 3748, sähköposti:etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Kansallisten säädösten valmistelu Maa- ja metsätalousministeriössä: Johanna Nykyri,  p. 0295162093, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.8.2019