Siemenkaupassa on luvallista markkinoida vain viralliseen kasvilajikeluetteloon hyväksyttyjä lajikkeita. Lajike hyväksytään lajikeluetteloon aina kansallisella tasolla ja hyväksyntä on voimassa 10 vuotta. Lisäksi EU:n Komissio tekee jäsenmaiden lajikeluetteloista koosteen, Yhteisön  lajikeluettelon (Common Catalogue). EU:n alueella voidaan tuottaa ja markkinoida kaikkia tässä luettelossa olevia lajikkeita.

Brexitin vaikutukset siemenkauppaan

Lajikeluetteloon hyväksyttävien lajikkeiden on täyttävä kaksi edellytystä.

  • Lajikkeiden tulee erottua muista lajikkeista, niiden on oltava yhtenäisiä ja niiden ominaisuuksien tulee olla pysyviä. 

Tämän vaatimuksen täyttyminen selvitetään niin kutsutussa DUS-testauksessa (Distinctness, Uniformity and Stability) joissa lajikkeet testataan UPOVin (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) ja EU:n kasvilajikeviraston (Community Plant Variety Office) periaatteita ja ohjeita noudattaen.  Hakijan pyynnöstä Ruokavirasto järjestää lajikkeelle testauksen kasvilajista riippuen joko Suomessa tai jonkin muun EU-maan DUS-testauksia suorittavissa tutkimuslaitoksessa.  

  •  Lajikkeella tulee olla riittävä viljely- ja käyttöarvo

Peltokasvien kansalliseen kasvilajikeluetteloon hyväksyttävältä lajikkeelta edellytetään, että lajike on testattu virallisissa viljelyarvokokeissa Suomessa ja että lajike todetaan vähintään kahden vuoden tulosten perusteella viljelyarvoltaan parannukseksi vallitsevaan kotimaiseen lajikevalikoimaan. Suomessa viralliset viljelyarvokokeet suorittaa Luonnonvarakeskus.

Lopulliset päätöksen lajikkeiden hyväksymisestä Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon tekee kasvilajikelautakunta, joka on maa- ja metsätalousministeriön asettama asiantuntijaelin. Hyväksyntää haetaan Ruokavirastoon osoitetulla hakemuksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.1.2021