Brexitin vaikutukset siemenkauppaan

Brexitin toteutuessa Iso-Britanniasta tulee kolmas maa. Tämän seurauksena Iso-Britanniasta ei voi enää tuoda siementä EU:n markkinoille, elleivät  EU ja Iso-Britannia solmi sopimusta, jolla Iso-Britannian siemenjärjestelmän todetaan vastaavan EU:n siemenjärjestelmää. Siemenjärjestelmän vastaavuus on edellytys siemenen tuonnille kolmansista maista.

Toinen Brexitin vaikutus tulee koskemaan EU:ssa markkinoitavien lajikkeiden valikoimaa. Brexitin toteuduttua EU:n markkinoilta tulevat poistumaan kaikki ne lajikkeet, jotka ovat EU:n yhteisestä kasvilajikeluettelosta pelkästään Iso-Britannian listaamina tai joita ylläpidetään pelkästään Iso-Britanniassa.