Hukkakauran esiintyminen estää tai rajoittaa siementuotantoa

Hukkakauran esiintyminen siementuotantotilalla vaikuttaa aina tilan siementuotantomahdollisuuksiin. Siemensadossa hukkakauraa ei saa koskaan esiintyä.

Jos vanhalla siementuotantotilalla esiintyy hukkakauraa yhdellä kasvulohkolla (yksi tarkkailulohko) tai siementuotantoa aloittavalla tilalla on yksi lohko kunnan hukkakaurarekisterissä:

  • siementuotanto on sallittu kaikilla lajeilla 
  • siementuotantoa voidaan harjoittaa muilla lohkoilla kuin tarkkailulohkolla.

Jos vanhalla siementuotantotilalla hukkakauraa esiintyy kahdella kasvulohkolla (kaksi tarkkailulohkoa) tai siementuotantoa aloittavalla tilalla on kaksi lohkoa kunnan hukkakaurarekisterissä:

  • siementuotanto on sallittu timoteilla, puna-apilalla, rypsillä ja rapsilla 
  • siementuotantoa voidaan harjoittaa muilla lohkoilla kuin tarkkailulohkoilla.

Jos vanhalla siementuotantotilalla hukkakauraa esiintyy kolmella kasvulohkolla (kolme tarkkailulohkoa) tai siementuotantoa aloittavalla tilalla on kolme lohkoa kunnan hukkakaurarekisterissä:

  • siementuotantoa ei hyväksytä ennen kuin vähintään yksi lohko on vapautunut hukkakaurasta ja kunnan hukkakaurarekisteristä.

Miten lohko vapautuu hukkakaurarekisteristä?

Viljelijä pyytää hukkakaurattomuustarkastusta kunnasta tukihakemuksen yhteydessä koko peruslohkolle. Lohko vapautuu kunnan hukkakaurarekisteristä, kun hukkakauraa ei havaita kahtena peräkkäisenä kesänä virallisen hukkakaurattomuustarkastuksen yhteydessä. Kunta tarkastaa aina koko peruslohkon.

Siemenyksikön tarkkailusta voi poistaa kasvulohkon, jolla hukkakauraa havaittiin. Tällöin viljelystarkastaja tekee viljelystarkastuksen yhteydessä hukkakaurattomuustarkastuksen.

Viljelystarkastaja tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi tehdä hukkakaurattomuustarkastuksen, kun on mahdollista havaita itäneet hukkakaurat. Hukkakaurattomuustarkastusta ei tehdä, jos 

  • lohkolla viljellään kauraa, rypsiä, rapsia, sinappia, ruista, kuminaa tai perunaa
  • lohko on kesannolla, nurmella tai kasvusto on pahoin lakoutunut
  • lohkolla on torjuttu hukkakauraa esimerkiksi kitkemällä, torjunta-aineilla tai niittämällä tai
  •  muut viljelytekniset toimenpiteet estävät hukkauran havaitsemisen.

Haluan laajentaa siementuotantotilaani, mutta pellot, jotka haluan ostaa tai vuokrata ovat kunnan hukkakaurarekisterissä. Onko tilan laajeneminen mahdollista?

Tilan laajentaminen on mahdollista. Jos viljelijän hallintaan tulevat lohkot ovat kunnan hukkakaurarekisterissä, siemenyksikön myöntämällä poikkeusluvalla voidaan poiketa tarkkailulohkojen enimmäismääristä. Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää painavia syitä, joita voivat olla esimerkiksi uusien kylvösiementuotantoon tarkoitettujen alueiden hankkiminen tai viljelijän tilojen sijainti erittäin etäällä toisistaan. Poikkeusluvan myöntäminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa hukkakauran leviämisen riskiä.

Viljelijä voi hakea poikkeuslupaa lomakkeella, joka löytyy Ruokaviraston sivuilta. Viljelijän tulee kertoa poikkeuslupahakemuksessaan, miten hän aikoo toimia, jotta ei synny vaaraa hukkakauran leviämisestä siemeneksi tarkoitettuun satoon.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.3.2020