Siementen automaattinen näytteenotin

Automaattinen näytteenotin varmistaa siemenpakkaajan työn laatua. Automaattisilla näytteenottolaitteilla saadaan tehokkaasti tasaisia ja edustavia näytteitä. Automaattinen näytteenotin vähentää pakkaajan riippuvuutta näytteenottajasta ja helpottaa erien varastointia. Automaattinen näytteenotin säästää pakkaajan kustannuksia, koska näytteenoton kilomaksut ovat alhaisemmat, näytteenottaja voi harventaa käyntejään pakkaamossa ja varastotilat saadaan tehokkaampaan käyttöön.

Automaattisen näytteenottimen asennus ja toiminta

Kun pakkaamo on aikeissa hankkia automaattisen näytteenottimen, pakkaamon kannattaa ilmoittaa  siemenyksikköön asennusaikeistaan ennen automaattisen näytteenottimen hankintaa tai viimeistään ennen sen asennusta. Ennen kuin automaattisella näytteenottimella aletaan ottaa näytteitä, Siemenyksikkö hyväksyy laitteen ja sen asennuksen.

Automaattiselle näytteenottimella asetettuja vaatimuksia

  1. Näyte koko siemenvirran poikkileikkausalalta.
  2. Siemeniä ei saa kimmota pois näytteenottimesta.
  3. Laite asennetaan ennen pakkauslinjaa. Näytteenottimen voi asentaa esimerkiksi pakkauslinjan yläpuolella olevaan kerrokseen. Näytteen on kuitenkin hyvä pudota sama matka kuin varsinaisen siemenen. Erää ei saa käsitellä sen jälkeen, kun näyte on otettu
  4. Laite asennetaan yleensä pystysuoraan siemenvirtaan.
  5. Kellolaite asennetaan näytteenottotaajuuden säätämiseksi.
  6. Näyte kulkee näytteenottimesta umpinaisessa putkessa suljettuun muoviletkuun. On myös karusellityyppisiä keräyslaitteita, jotka ovat suljettuja ja lukittavia.
  7. Näytteenotin, näytteen kulkuputki ja kellolaite asennetaan niin, että niitä on helppo säätää, puhdistaa, huoltaa ja käyttää. Näytteenottajan on voitava tarkistaa näytteenottimen toiminta helposti.
  8. Näytteenottimessa tai näytteen kulkuputkessa ei saa olla sellaisia paikkoja, mihin voi jäädä siementä tai epäpuhtauksia.
  9. Jos näytteenottimessa tai siihen liittyvissä siementen kulkuputkissa tehdään muutoksia, muutokset on dokumentoitava ja esitettävä siemenyksikköön ja näytteenottajalle.
  10. Automaattisen näytteenottimen kellolaitteen lähelle laitetaan säätötaulukko, jossa kerrotaan osanäytteiden määrä eri siemenen virtausnopeuksilla.