Siementarkastuslainsäädäntö

Säädöskokoelmassa julkaistavia lakeja ja asetuksia sekä eräitä MMM:n asetuksia voi hakea Finlex:istä ja muita MMM:n asetuksia voi hakea MMM:n internet-sivuilta tai kysyä suoraan MMM:stä.

Siemenyksikön toimintaa koskevat säädökset

 • Laki Ruokavirastosta 371/2018
 • Valtioneuvoston asetus Ruokavirastosta 420/2018
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1146/2018 Ruokaviraston maksullisista suoritteista

Siementarkastusta koskevat säädökset

Lait ja asetukset muutoksineen löytyvät MMM:n internet-sivuilta tai Finlex:stä

 • Siemenlaki 600/2019
 • 16/13 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljakasvien siemenkaupasta
 • 15/13 Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta,
 • 9/16 Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta
 • 3/15 Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta
 • 6/14 Maa- ja metsätalousministeriön asetus vihanneskasvien siemenkaupasta
 • 114/00 Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikkaiden siemenkaupasta
 • 51/04 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta
 • 8/18 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiemenseoksista
 • 25/10 Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta 
 • 118/00 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljelystarkastusten suorittamisesta
 • 29/05 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viranomaisen valvomasta näytteenotosta ja laboratoriotarkastuksesta kylvösiementuotannossa
 • 119/00 Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenkaupan valvonnasta
 • 43/2002 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta kylvösiementuotannossa
 • Laki kasvinjalostajan oikeudesta 1279/2009
 • Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002
 • Asetus hukkakauran torjunnasta 326/2002

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.9.2019