Markkinavalvonta

Suomessa saa markkinoida vain sertifioitua kylvösiementä. Ruokaviraston Loimaalla sijaitsevassa aluetoimipaikassa sertifioidaan eli tarkastetaan virallisesti kaikki Suomessa tuotettu kylvösiemen.

Kylvösiementen pakkaamiseen tarvitaan Ruokaviraston lupa. Luettelo hyväksytyistä pakkaamoista löytyy pakkaamotoiminta kohdasta. Kylvösiementä markkinoivien elinkeinoharjoittajien tulee olla ilmoittautunut Ruokaviraston elinkeinoharjoittajarekisteriin. Markkinoiduista siemeneristä on pidettävä myyntitiedostoa.

Kylvösiemen on tarkasti valvottua

Markkinoilla olevat kylvösiemenet ovat tarkasti valvottuja Suomessa. Valvonta perustuu Ruokaviraston vuosittaiseen valvontasuunnitelmaan. Valvontaa kohdistetaan riskiperusteisesti koko siementuotantoketjuun.

Ruokavirasto valvoo vuonna 2019 erityisesti 

  • sertifioimatonta siementä
  • elinkeinoharjoittajien rekisteröitymistä ja tiedostonpitoa
  • luonnonmukaisesti tuotetun kylvösiemenen markkinointia
  • EU:n alueelta markkinoitavia kylvösiemeniä
  • lehdissä ja internetissä markkinoitavia siemeneriä

Ruokavirasto käyttää valvonnassa apunaan ELY-keskuksia. Kylvösiementen tuontia Ruokaviraston ohella valvoo Tulli.

Siemenkaupan markkinavalvojien yhteystiedot löydät täältä (pdf)

Siemenkauppalaki säätelee

Kylvösiementen tuotantoon, pakkaamiseen ja markkinointiin liittyvää toimintaa säätelee siemenkauppalaki. Valvontaa tehdään erityisesti silloin kun on epäiltävissä, että kylvösiemen tai siemenkauppaan liittyvä toiminta ei täytä laissa tai sen nojalla annetuissa asetuksissa säädettyjä vaatimuksia.

Siemenkauppalain vastaista siementen markkinointia on muun muassa sertifioimattoman siemenen markkinointi, siementen pakkaaminen ilman Ruokaviraston lupaa sekä vakuustodistusten puuttuminen.

Ilmoita, jos epäilet lainvastaista siementen markkinointia 

Ilmoita  tällä lomakkeella Ruokavirastolle siemenkauppalain vastaisesta siementen markkinointiepäilystä.

Lisätietoja:

Tarkastaja Terhi Puisto, Ruokavirasto, p. 050 562 6054
Tarkastaja Juha Rantamäki, Ruokavirasto, p. 040 551 8412