Peruna-ankeroistarkastus siemenperunatuotannossa

Lainsäädännön mukaan virallinen peruna-ankeroistarkastus tulee tehdä ennen siemenperunaviljelyksen perustamista.

Näytteenotto tilataan Ruokavirastosta erillisellä lomakkeella aiottua viljelyvuotta edeltävän vuoden syyskuuna. Lomake on Ruokaviraston kotisivuilla. Se palautetaan sähköpostilla osoitteeseen viljelystarkastus@ruokavirasto.fi

Käytännössä Ruokavirasto opastaa teettämään näytteenoton viimeistään istuttamista edeltävänä syksynä. Ankeroistarkastus voidaan tehdä jopa useita vuosia aikaisemminkin, sillä se ei vanhene ennen kuin pellossa viljellään tai varastoidaan seuraavan kerran perunaa tai muuta peruna-ankeroisen isäntäkasvia.

Poikkeuksellisesti voidaan maanäyte ottaa myös viljelyvuoden keväällä, jolloin sekä näytteenotto että määritys tehdään kiireellisinä ja toimenpiteistä peritään maksuasetukseen kirjattu korotettu maksu. On huomattava, että viljelijä vastaa tällöinkin siitä, että siemenperunaa ei istuteta ennen tulosten valmistumista

Siemenperunan viljelystarkastuksen edellytyksenä on hyväksytty peruna-ankeroistutkimus.

Maanäytteen ottaminen korkealuokkaisen siemenperunan tuotantoalueella

Limingan ja Tyrnävän alueella ankeroisnäytteenotossa käytetään näytekokona aina 200 ml/ha viljelyhistoriasta tai mahdollisesti viljelykierrossa olevasta ruokaperunan viljelystä huolimatta.

Näytteen on oltava kuitenkin aina vähintään 100 ml.

Maanäytteen ottaminen muulla alueella

Maanäytteen vakiokoko on 1 500 ml/ha, joka muodostuu vähintään 100 osanäytteestä/ha.  Sitä käytetään kuitenkin vain silloin kun pellolla on viljelty muuta perunaa kuin siemenperunaa joinakin tarkastusta edeltävinä kuutena kasvukautena eikä pellolta ole kyseisinä vuosina tutkittu peruna-ankeroista. Peruna-ankeroiskartoitus katsotaan viralliseksi tarkastukseksi.

Pienempää näytekokoa 400 ml/ha voidaan käyttää silloin, kun 1 500 ml:n näytekokoa on käytetty jo kahdeksalla hehtaarilla muun perunan kuin siemenperunan jälkeen. Sen jälkeen voidaan käyttää 400 ml/ha näytekokoa. Tässä tapauksessa näytekokoa ei voida enää pienentää näytekokoon 200 ml/ha.

Peruskokona 400 ml/ha voidaan käyttää silloin, kun viljelykierrossa on vain siemenperunaa tai lohkoja, joissa muun perunan viljelystä on kulunut enemmän kuin kuusi vuotta. Tällöin alennettua näytekokoa 200 ml/ha voidaan käyttää 4 ha:n jälkeen.

Alennettuja näytekokoja 400 ml/ha (jos muuta perunaa) tai 200 ml/ha (vain siemenperunaa) voidaan käyttää tilalla niin kauan kuin peruna-ankeroisia ei löydy tilalta. Esimerkiksi näytteenottoa seuraavana vuonna jatketaan suoraan 200 ml:n näytteillä, jos ei ankeroisia tai kystia ole löytynyt.

Näytekoko kerrotaan sen alueen pinta-alalla, josta näyte otetaan. Esimerkiksi jos näyte otetaan 2,5 ha:lta ja näytekoko on 400 ml/ha, näytteen kokonaismäärä on 2,5 ha x 400 ml = 1 000 ml.

Näytteen on oltava kuitenkin aina vähintään 100 ml.

Muun perunan tuotanto ja peruna-ankeroiset

Jos siemenperunavarastossa säilytetään tai käsitellään muuta perunaa kuin siemenperunaa, on tämän muun perunan maanäytteistä testattava peruna-ankeroinen.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020