Muuntogeeniset puutarhakasvit

Muuntogeeninen (gm) tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia tai bakteeria, jonka perimää on geeniteknisin menetelmin muunnettu. Lyhenteellä gmo (geneettisesti muunnettu organismi) tarkoitetaan elävää ja lisääntymiskykyistä eliötä, joihin kuuluvat myös siemenet.

Geenitekniikan lautakunta

Euroopan unionissa muuntogeenisten organismien (GMO) käyttöä säätelevien direktiivien ja muiden säädösten tarkoituksena on varmistaa, ettei geenitekniikan käyttö aiheuta haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Muuntogeenisten organismien käyttöä sääntelee Suomessa ensisijaisesti geenitekniikkalaki (377/1995)

Geenitekniikan lautakunta (GTLK) on Suomen kansallinen toimivaltainen viranomainen geenitekniikkalain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa ja myöntää lupia muuntogeenisten kasvien suljettuun ja avoimeen käyttöön.

Muuntogeenisille kasveille tarvitaan lupa

Muuntogeenisia kasveja ei saa viljellä eikä markkinoida, ellei niille ole myönnetty lupaa EU:ssa. Kaikki muuntogeeniset ainekset käyvät EU:ssa läpi tiukan hyväksymismenettelyn, joka sisältää muun muassa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) laatiman lausunnon muuntogeenisen tuotteen turvallisuudesta.

Puutarhakasveista EU:ssa on hyväksytty viljeltäväksi vain yksi muuntogeeninen maissilajike.

Muuntogeenisten kasvien valvonta

Ruokavirasto tutkii vuosittain pistokokeina puutarhakasvien muuntogeenisyyttä.

Vain vuonna 2017 on Suomessa havaittu muuntogeenisiä kasveja, joiden viljelyyn ei ollut lupaa. Muuntogeenisiksi osoittautui yhteensä seitsemän petunialajiketta, joiden kukkien oranssi väri oli saatu aikaan geenitekniikan avulla. Lajikkeet poistettiin markkinoilta ja viljelystä. Tämän seurauksena myös muissa maissa aloitettiin petunialajikkeiden tutkiminen. Maailmalla yhteensä yli 70 petunialajiketta osoittautui muuntogeenisiksi, jotka poistettiin markkinoilta.

Muuntogeeniset petuniat eivät kuitenkaan ole voineet levitä Suomen luontoon, koska kasvit ovat yksivuotisia eivätkä myöskään niiden siemenet voi talvehtia Suomessa avomaalla.

gm-petunia3_leppamaki_6731.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Muuntogeenisiä petunialajikkeita ei ole hyväksytty viljeltäviksi EU:ssa.

Tutkitut petunialajikkeet, jotka on todettu muuntogeenisiksi

Asiakkaan antama tieto lajikkeen nimestä, tutkimustodistuksen antamispäivämäärä 

 • African Sunset, 10.10.2018 (näyte otettu ja tutkittu vuonna 2017)
 • Bonnie Orange, 25.4.2017
 • GoTunia Orange, 25.4.2017
 • Orange Morn, 25.4.2017
 • Pegasus Orange, 25.4.2017
 • Pegasus Table Orange, 25.4.2017
 • Potunia Plus Papaya, 27.3.2017

Tutkitut petunialajikkeet, joiden ei ole todettu olevan muuntogeenisiä

Asiakkaan antama tieto lajikkeen nimestä, tutkimustodistuksen antamispäivämäärä 

 • Aloha Kona Hot Orange, 9.4.2018
 • Bloomtastic Rose Quartz, 18.9.2018
 • Cabaret Orange, 9.4.2018
 • Calita Compact Orange Red Eye, 9.4.2018
 • Calita Compact Tigereye, 18.9.2018
 • Calita Deep Yellow, 20.4.2018
 • Calita Orange, 9.4.2018
 • Calita Sunrise, 9.4.2018
 • Calita Yellow Red Morn, 20.4.2018
 • Callie Star Orange, 18.9.2018
 • Cascadias Indian Summer, 21.4.2017
 • Chameletunia Caramel Gold, 20.11.2018
 • Chameletunia Cinnamon, 20.11.2018
 • Chameletunia Mango, 9.4.2018
 • Conga Orange Kiss, 20.4.2018
 • Dekko Star Coral, 18.9.2018
 • FP Select Banana Candy, 18.9.2018
 • GoTunia Violet, 9.4.2018
 • Lightning Sky, 18.9.2018
 • MiniFamous Double Orange Red Eye, 18.9.2018
 • Origami White 2019, 18.9.2018
 • Pegasus Patio Coral, 20.11.2018
 • Pegasus Special Blue Splash, 20.11.2018
 • Pegasus Special Pink, 20.11.2018
 • Potunia Coral, 18.9.2018
 • Piu Orange Red, 9.4.2018
 • Ray Sunshine, 20.4.2018
 • Rave Cherry, 9.4.2018
 • Sanguna Patio Radiant Dark Blue, 18.9.2018
 • Shock Wave Coconut, 18.9.2018
 • Shock Wave Denim,18.9.2018
 • Shock Wave Yellow,18.9.2018
 • Surfinia Deep Purple, 20.11.2018
 • Surfinia Table Salmon Vein, 9.4.2018
 • Sweetunia Banana, 18.9.2018
 • Tea Red, 18.9.2018
 • Trixi Mini Famous Neo True Yellow Fruit Shake, 18.9.2018
 • Trixi Pink Petticoat, 9.4.2018
 • Tumbelina Bella, 20.11.2018
 • Tumbelina Crazy Ripple, 20.11.2018
 • Tumbelina Francesca, 20.11.2018
 • Tumbelina Maria, 20.11.2018
 • Uno Orange, 9.4.2018
 • Vivi Yellow Improved, 18.9.2018