Puisen pakkausmateriaalin valmistus - ISPM 15 -standardin vaatimukset

Metsä- ja puutavaratuhoojien leviämisen estämiseksi FAO on laatinut ISPM 15 -standardin, jossa on määritelty vaatimukset kansainvälisessä kaupassa käytettävälle puiselle pakkausmateriaalille. Vaatimuksena on kuorettomuus ja lämpökäsittely 56 celsiusastetta / 30 min sekä standardin mukainen merkintä (ks. kuva alla). Merkintä laitetaan jokaiseen pakkaukseen ja tukipuuhun yms. vähintään kahdelle vastakkaiselle sivulle.

Puista pakkausmateriaalia valmistava yritys tarvitsee Ruokaviraston myöntämän merkintäoikeuden voidakseen käyttää ISPM 15 -standardin mukaista merkintää puisessa pakkausmateriaalissa. Merkinnän käyttöoikeuden saaneet toimijat rekisteröidään Ruokaviraston merkinnänhaltijarekisteriin.

ISPM 15 -merkintä


Merkintä sisältää:

  • XX = kaksikirjaiminen maakoodi (Suomessa FI)
  • YYYY = merkintäoikeuden haltijan tunnusnumero (annetaan Ruokaviraston päätöksessä)
  • ZZ = käsittelymerkintä

Käsittelymerkinnöistä HT (heat treatment) ja DH (dielectric heating) tarkoittaa kuumennuskäsittelyä sekä MB metyylibromidikaasutusta (käyttö Suomessa on kielletty). Merkinnässä tulee olla myös standardin mallien mukaiset kehykset.

Merkintäoikeuden hakeminen

Merkinnän käyttöoikeutta haetaan Ruokavirastosta kirjallisesti. Ruokavirasto tekee merkintäoikeuden myöntämisestä kirjallisen päätöksen, joka lähetetään merkintäoikeuden saajalle. Merkintäoikeuspäätöksessä on malli ISPM 15 -merkinnästä ja merkinnänhaltijan tunnusnumero. Päätös on maksullinen. Merkintäoikeuden saaja hankkii itselleen mallin mukaisen leimasimen tai muun merkintävälineen.

Edellytykset merkintäoikeuden saamiselle

Merkintäoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että pakkausmateriaalin valmistukseen käytetään kuoretonta ja ISPM 15 -standardin mukaisesti käsiteltyä puutavaraa. Suomessa pakkausmateriaalin valmistukseen käytetään yleensä uunikuivattua puutavaraa. Uunikuivaus hyväksytään käsittelyksi, jos standardin vaatima lämpötila (56 celsiusastetta/30 min) saavutetaan kuivauksen aikana.

Tarkastukset

Ruokaviraston ja ELY-keskusten kasvintarkastajat tekevät tarkastuksia ISPM 15 -standardin mukaisen merkinnän haltijoilla. Tarkastuksessa varmistetaan, että pakkausmateriaalin valmistukseen käytettävä puutavara täyttää standardin vaatimukset, ja että merkinnät ovat asianmukaisia. Tarkastus on maksullinen.

Tarkastustiheys

  • ISPM 15 -puutavaraa käsittelevät (lämpökäsittelevät tai kuivaavat) toimijat: vuosittainen tarkastuskäynti.
  • ISPM 15 -pakkausmateriaalin valmistajat (leimaajat ja korjaajat): vuosittaiset tarkastukset pääosin etätarkastuksena.

Tarkastustiheys perustuu EU:n kasvinterveysasetukseen 2016/2031.

Sahoilla ISPM 15 -tarkastus tehdään usein samanaikaisesti vientivalmiustarkastuksen kanssa.

Yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 24.9.2020