Puisen pakkausmateriaalin valmistus - ISPM 15 -standardin vaatimukset

Puisen pakkausmateriaalin pitää täyttää ISPM 15 -standardin vaatimukset, kun sitä käytetään tavaroiden kuljettamisessa EU:n ulkopuolisiin maihin tai kuljettamisessa EU:n ulkopuolelta Suomeen. Standardi on FAO:n laatima, ja sen tarkoituksena on estää metsä- ja puutavaratuhoojien leviämistä puisen pakkausmateriaalin välityksellä.

Ajankohtaista

ISPM 15 -standardin vaatimukset

Puisen pakkausmateriaalin pitää olla

 • kuoretonta
 • lämpökäsiteltyä 56 celsiusastetta / 30 minuuttia (sisälämpötila)
 • merkittyä standardin mukaisesti (katso kuva alempana)

Vaatimukset koskevat

 • sekä havupuusta että lehtipuusta valmistettua pakkausmateriaalia
 • uutta ja vanhaa pakkausmateriaalia
 • kaikkea puista pakkausmateriaalia: kuormalavat, alustat, kehikot, kelat, laatikot ja rasiat, tynnyrit ja pytyt sekä tuki- ja välipuut ym.

Vaatimukset eivät koske puuperäisiä teollisesti valmistettuja materiaaleja kuten vaneria, lastu- ja kuitulevyjä eikä alle 6 mm puuainesta.

ISPM 15 -merkinnän käyttöoikeutta haetaan Ruokavirastosta

Suomessa ISPM 15 -standardin mukaista merkintää saavat käyttää puisessa pakkausmateriaalissa yritykset, joilla on siihen Ruokaviraston myöntämä oikeus. ISPM 15 -merkinnän käyttöoikeutta haetaan Ruokaviraston Touko-asiointipalvelussa. Samalla toimija rekisteröityy Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin. Rekisteröityminen on maksullista. Merkintäoikeuden saaja hankkii itselleen mallin mukaisen leimasimen tai muun merkintävälineen.

Yritykset, joille on myönnetty ISPM 15 -merkinnän käyttöoikeus 

Luettelo yrityksistä, joille Ruokavirasto on myöntänyt ISPM 15 -merkinnän käyttöoikeuden, löytyy täältä.

 1. Klikkaa ylhäällä sinisellä pohjalla otsikkoa Kasvipassi ja ISPM 15. 
 2. Klikkaa otsikkoa Käyttöoikeus ja valitse ISPM 15 -merkin käyttöoikeus

ISPM 15 -merkintä


Merkintä sisältää:

 • IPPC -logo
 • XX = kaksikirjaiminen maakoodi (Suomessa FI)
 • YYYY = merkintäoikeuden haltijan tunnusnumero (annetaan Ruokaviraston päätöksessä)
 • ZZ = käsittelymerkintä

Käsittelymerkintä on yleensä HT (heat treatment) eli kuumennuskäsittely. Merkinnässä tulee olla standardin mallien mukaiset kehykset.

Merkintä laitetaan jokaiseen pakkaukseen ja tukipuuhun yms. vähintään kahdelle vastakkaiselle sivulle. Merkintä tehdään siten, että se on ulkopuolella näkyvissä. Merkinnän on oltava pysyvä eikä se saa olla siirrettävissä. Merkinnän on oltava selkeästi luettavissa. Merkinnän tekemiseen ei saa käyttää punaista tai oranssia väriä. 

Edellytykset merkintäoikeuden saamiselle

Merkintäoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että pakkausmateriaalin valmistukseen käytetään kuoretonta ja ISPM 15 -standardin mukaisesti käsiteltyä puutavaraa. Suomessa pakkausmateriaalin valmistukseen käytetään lämpökäsiteltyä (HT) puutavaraa. Uunikuivaus hyväksytään käsittelyksi, jos standardin vaatima lämpötila (56 celsiusastetta/30 min) saavutetaan puutavaran sisällä kuivauksen aikana.

Tarkastukset

Ruokaviraston ja ELY-keskusten kasvintarkastajat tarkastavat ISPM 15 -merkinnän käyttäjien toimintaa. Tarkastuksessa varmistetaan, että pakkausmateriaalin valmistukseen käytettävä puutavara täyttää standardin vaatimukset, ja että merkinnät ovat asianmukaisia. Tarkastus on maksullinen.

Tarkastustiheys

 • ISPM 15 -puutavaraa käsittelevät yritykset (lämpökäsittelevät tai kuivaavat) toimijat: vuosittainen tarkastuskäynti.
 • ISPM 15 -pakkausmateriaalin valmistajat (leimaajat ja korjaajat): vuosittaiset tarkastukset pääosin etätarkastuksena.

Tarkastustiheys perustuu EU:n kasvinterveysasetukseen 2016/2031.

Sahoilla ISPM 15 -tarkastus tehdään usein samanaikaisesti vientivalmiustarkastuksen kanssa.

Katso tarkastusten hinnat Ruokaviraston hinnastosta: Kasvinterveys ja taimiaineistot > Tuonti ja vientitarkastukset > Vientivalmius

Yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 11.8.2021