Puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 -merkinnän tunnusnumerot, joiden haltijat eivät halua nimeään Ruokavirasto.fi –sivuille

Alla olevassa taulukossa ovat ne voimassa olevat Ruokaviraston myöntämät tunnukset, joiden haltijat eivät halua nimeään Ruokavirasto.fi –sivuille.

Markkinoilla on lisäksi luetteloissa esiintymättömillä tunnuksilla varustettua pakkausmateriaalia, jotka ovat olleet käytössä ennen 1.1.2010. Luetteloissa ei myöskään ole sellaisia tunnuksia, joiden käyttö on päättynyt.

Lisätietoja luetteloissa esiintymättömistä tunnuksista voi saada Ruokavirastosta.

 

Lisätietoja luetteloissa esiintymättömistä tunnuksista voi saada Ruokavirastosta. Tunnukset, joiden haltijoiden nimet eivät ole Ruokavirasto.fi -sivuilla

7562

53929

54081

54204

54348

54622

54884

7700

53930

54083

54206

54372

54624

54888

10412

53937

54084

54208

54386

54649

55011

12841

53968

54085

54232

54401

54657

55916

12863

53975

54086

54233

54425

54679

55917

12900

53981

54107

54246

54426

54695

55954

24062

53985

54111

54258

54432

54700

55956

50319

53986

54133

54263

54435

54712

55975

51460

53989

54138

54267

54439

54713

56013

51539

53996

54139

54271

54449

54757

56070

53869

53997

54143

54273

54456

54763

56077

53890

54000

54144

54280

54473

54764

56079

53892

54008

54146

54292

54522

54766

56084

53898

54011

54149

54297

54540

54769

56202

53909

54012

54152

54298

54552

54774

56216

53912

54017

54153

54304

54554

54776

56268

53913

54024

54161

54305

54567

54786

56277

53914

54032

54166

54328

54576

54793

56303

53915

54035

54170

54331

54591

54839

56304

53916

54039

54173

54332

54597

54849

56346

53919

54048

54181

54333

54603

54864

56353

53921

54064

54192

54342

54606

54866

53922

54066

54196

54343

54621

54867

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2019