Puutarhakasvien markkinointi

Monet puutarhakasvit ovat karanteenituhoojien isäntäkasveja, ja tuhoojat leviävät taimiaineiston välityksellä. Tuhoojien leviämisen estämiseksi on olennaista varmistaa taimiaineiston puhtaus.

Myytävässä taimiaineistossa ei saa olla karanteenituhoojia eikä laatutuhoojia. Lisäksi taimiaineiston tulee täyttää taimiaineistolain mukaiset ulkoista laatua ja perinnöllistä laatua koskevat vaatimukset.

Kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu

Kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu koko EU:ssa 14.12.2019. Uudistus tuo monia muutoksia puutarhakasvien taimiaineistoa tuottaville ja markkinoiville yrityksille. Esimerkiksi kasvintuhoojien omavalvonnan merkitys tuhoojien leviämisen estämisessä korostuu uuden lainsäädännön myötä, ja kasvipassin käyttö laajennetaan kaikille istutettavaksi tarkoitetuille kasveille. Lue lisää lainsäädännön uudistuksesta.

Lue lisää taimiaineiston markkinointia koskevista vaatimuksista