Puutarhakasvien tukkumyynnin kasvinterveysvaatimukset

Puutarhakasveilla esiintyy monia karanteenituhoojia, ja taimiaineiston puhtaus on tärkein keino estää tuhoojien leviämistä. Lisäksi taimiaineiston tulee täyttää taimiaineistolain mukaiset ulkoista ja perinnöllistä laatua koskevat vaatimukset.

Rekisteröityminen kasvinsuojelurekisteriin

Puutarhakasvien tukkumyynnillä tarkoitetaan tässä myyntiä ammattiviljelijöille sekä jälleenmyyntiä varten. Tukkumyyntiä harjoittavat yritykset rekisteröityvät kasvinsuojelu- ja tarvittaessa taimiaineistorekisteriin. Vuoden 2019 aikana päivitetään rekisteröityneiden yritysten tiedot tulossa olevan lainsäädäntöuudistuksen vuoksi.

Kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu vuonna 2019

Puutarhakasvien tukkukaupassa on tärkeää huomioida kasvinterveyslainsäädännön uudistuminen 14.12.2019. Tällöin aletaan noudattaa EU:n kasvinterveysasetusta (EU) 2016/2031. Uudistuksen myötä kasvintuhoojien omavalvonnan merkitys korostuu, ja kasvipassin käyttö laajenee kaikille istutettavaksi tarkoitetuille kasveille. Tulipoltteen isäntäkasveille tulee kasvikohtainen kasvipassi, jota käytetään myös vähittäismyynnissä. Myös kasvien jäljitettävyysvaatimukset muuttuvat.

Myytävissä kasveissa ei saa olla karanteenituhoojia

Karanteenituhoojat ovat kasvinterveyslainsäädännössä lueteltuja kasvitauteja ja tuholaisia, joiden maahantuonti ja levittäminen on kielletty. Jos niitä löydetään viljelmiltä, viheralueilta tai myytävistä kasveista, Ruokavirasto tai alueen ELY-keskus määrää toimenpiteet tuhoojan hävittämiseksi. 

Lainsäädäntöuudistuksen myötä kasvintuhoojien omavalvonnasta tulee osa virallista valvontaa. Tämä tarkoittaa puutarhatukkujen kohdalla sitä, että kasvierät tarkastetaan vastaanotto- ja lähetysvaiheessa kasvintuhoojien varalta, ja tuhoojahavainnot kirjataan ylös. Jos kasveissa havaitaan karanteenituhoojiin viittaavia oireita, ilmoitetaan siitä Ruokavirastoon (kasvinterveys@ruokavirasto.fi). Ruokavirasto ja ELY-keskukset valvovat omavalvonnan toimivuutta.

Karanteenituhoojien luettelo uudistuu EU:n kasvinterveyslainsäädännön uudistuksen yhteydessä, ja uusi luettelo julkaistaan vuoden 2019 aikana.

Karanteenituhoojia ovat esimerkiksi:

  • Xylella fastidiosa -bakteeri (monia isäntäkasveja)
  • Kasvihuonekasveilla Spodoptera frugiperda -yökkönen ja palmuripsiäinen
  • Tulipolte tietyillä Rosaceae-heimon hedelmäpuilla ja koristekasveilla 
  • Runkojäärät lehtipuilla

Lue lisää karanteenituhoojista

Laatutuhoojat määritellään myytäville kasveille

Laatutuhooja -termiä käytetään uuden kasvinterveysasetuksen mukaan tuhoojista, joita ei saa esiintyä myytävissä kasveissa, mutta joille ei määrätä hävittämistoimenpiteitä esimerkiksi niiden esiintyessä viheralueilla. Lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä osa nykyisistä karanteenituhoojista siirtyy laatutuhoojien luetteloon, koska niitä ei enää pystytä hävittämään EU:n alueelta. Laatutuhoojien leviämistä pyritään estämään siten, että varmistetaan myytävän taimiaineiston puhtaus. Osalle laatutuhoojista tulee toleranssirajat, eli niitä saa esiintyä myytävissä kasveissa pieniä määriä. Laatutuhoojien luettelo julkaistaan vuoden 2019 aikana. Laatutuhoojista voi lähettää näytteitä Ruokaviraston laboratoriossa määritettäväksi (maksullista toimintaa).

Laatuvaatimuksilla varmistetaan kasvuunlähtöä

Taimiaineiston ulkoisen laadun vaatimukset säilyvät ennallaan. Vaatimusten tarkoituksena on varmistaa myytävän taimiaineiston laatu jatkokasvatuksen kannalta. Myydä ei saa taimiaineistoa, jolla ei ole edellytyksiä normaaliin kasvuunlähtöön. Vaatimuksena ovat:

  • Erän tasalaatuisuus, tyypillisyys kasvilajille ja -lajikkeelle.
  • Taimet ovat normaalisti kehittyneitä laji- ja lajikeominaisuudet ja kehitysvaihe huomioon ottaen. Juuristo on terve.
  • Taimiaineistossa ei saa olla merkittäviä pakkasvaurioita eikä myöhempää kehitystä haittaavia mekaanisia vaurioita.
  • Normaali nestejännitys

Vaatimuksia myös taimiaineiston perinnölliselle laadulle

Myytävillä hedelmä- ja marjakasvien lajikkeilla täytyy olla lajikekuvaus. Uudet ammattimaiseen hedelmän- tai marjantuotantoon tarkoitetut lajikkeet käyvät läpi DUS-testauksen (erottuvuus, yhtenäisyys, pysyvyys). Ennen 30.9.2012 myynnissä olleilla lajikkeilla tai pelkästään kotipuutarhakäyttöön tarkoitetuilla lajikkeilla voi olla myös virallisesti tunnustettu kuvaus, joka ei vaadi lajikkeen testaamista. Myyntiin hyväksytyistä lajikkeista pidetään luetteloa.

Yhteydenotot

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2020