Puutarhakasvien vähittäismyynnin kasvinterveysvaatimukset

Puutarhakasveilla esiintyy monia karanteenituhoojia, ja taimiaineiston puhtaus on tärkein keino estää tuhoojien leviämistä. Lisäksi myytävän taimiaineiston tulee täyttää taimiaineistolain mukaiset ulkoista ja perinnöllistä laatua koskevat vaatimukset.

Kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu vuonna 2019

Taimimyymälöiden on tärkeää huomioida kasvinterveyslainsäädännön uudistuminen 14.12.2019. Tällöin aletaan noudattaa EU:n kasvinterveysasetusta (EU) 2016/2031. Uudistuksen myötä kasvintuhoojien omavalvonnan merkitys korostuu, ja kasvipassin käyttö laajenee kaikille istutettavaksi tarkoitetuille kasveille. Tulipoltteen isäntäkasveilla tulee jatkossa olla kasvikohtainen kasvipassi vähittäismyynnissä. 

Taimimyymälöiden kannattaa varmistaa, että tulipoltteen isäntäkasvit tulevat myymälöihin valmiiksi kasvikohtaisilla kasvipasseilla merkittyinä keväästä 2020 lähtien. Tällöin myymälöiden ei tarvitse itse kiinnittää kasvipasseja, ja kasvinterveyslainsäädännön mukaiset velvoitteet ovat kevyemmät kuin kasvipassin käyttäjillä. Jos myymälä kiinnittää itse kasvipasseja tulipoltteen isäntäkasveihin, sen pitää hakea Ruokavirastosta kasvipassin käyttöoikeus. Kasvipassia käyttävät myymälät myös tarkastetaan vuosittain. 

Myytävissä kasveissa ei saa olla karanteenituhoojia

Karanteenituhoojat ovat kasvinterveyslainsäädännössä lueteltuja kasvitauteja ja tuholaisia, joiden maahantuonti ja levittäminen on kielletty. Jos niitä löydetään viljelmiltä, viheralueilta tai myytävistä kasveista, Ruokavirasto tai alueen ELY-keskus määrää toimenpiteet tuhoojan hävittämiseksi. Taimimyymälään tulevat karanteenituhoojien isäntäkasvit kannattaa tarkastaa kasvitautien ja tuholaisten varalta vastaanottovaiheessa. Tarkkailu on paikallaan myös myyntikauden aikana, sillä oireet saattavat tulla esille vasta myöhemmin. Jos havaitset tai epäilet havainneesi karanteenituhoojan tai siihen viittaavia oireita, ilmoita asiasta viipymättä Ruokavirastoon (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).

Karanteenituhoojien luettelo uudistuu EU:n kasvinterveyslainsäädännön uudistuksen yhteydessä, ja uusi luettelo julkaistaan vuoden 2019 aikana.

Karanteenituhoojia ovat esimerkiksi:

  • Tulipolte eräillä Rosaceae-heimon hedelmäpuilla ja koristekasveilla
  • Aasianrunkojäärä ja kiinanrunkojäärä monilla lehtipuilla ja -pensailla

Lue lisää karanteenituhoojista ja havaintojen ilmoittamisesta. 

Laatutuhoojat määritellään myytäville kasveille

Laatutuhooja -termiä käytetään uuden kasvinterveysasetuksen mukaan tuhoojista, joita ei saa esiintyä myytävissä kasveissa, mutta joille ei määrätä hävittämistoimenpiteitä esimerkiksi niiden esiintyessä viheralueilla. Lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä osa nykyisistä karanteenituhoojista siirtyy laatutuhoojien luetteloon, koska niitä ei enää pystytä hävittämään EU:n alueelta. Laatutuhoojien leviämistä pyritään estämään terveellä taimiaineistolla, jossa tuhoojia ei esiinny. Osalle laatutuhoojista tulee toleranssirajat, eli niitä saa esiintyä myytävissäkin kasveissa pieniä määriä. Laatutuhoojien luettelo julkaistaan vuoden 2019 aikana.

Taimimyymälöillä ja nettikaupoilla on velvollisuus rekisteröityä

Taimimyymälöiden tulee rekisteröityä kasvinsuojelurekisteriin. Pelkästään leikkokukkien, ruukkukasvien, kesäkukkien tai viherkasvien myynti myymälässä ei edellytä rekisteröitymistä.

Nettikauppojen osalta rekisteröitymisvaatimus koskee tällä hetkellä monivuotisia puutarhakasveja. 14.12.2019 lähtien nettikauppojen rekisteröitymisvaatimus koskee kaikkia istutettavaksi tarkoitettuja kasveja, joita ovat monivuotiset puutarhakasvit, kesäkukat, ruukkukukat, viherkasvit ja siemenet. Istutettavaksi tarkoitettuja kasveja saavat internetissä myydä vain rekisteröityneet toimijat, ja kaikilla internetin kautta myydyillä kasveilla on oltava lähetyksessä mukana kasvipassi. Vaatimukset koskevat kaikkia myyjiä, joten myös pienimuotoinen internet-myynti on rekisteröitävä. Rekisteröityminen on maksutonta. 

Muutoksia tulossa myös kasvien merkitsemiseen

Vähittäismyynnissä pitää monivuotisten kasvien sekä vihannesten taimilla olla nimilappu, jossa ilmoitetaan kasvin tieteellinen ja suomen- tai ruotsinkielinen nimi, lajike, viljelijän tai myyjän nimi sekä tuotantomaat.

EU:n kasvinterveyslainsäädännön uudistus muuttaa kasvien merkitsemistä siten, että jatkossa tulipoltteen isäntäkasveilla on kasvikohtainen kasvipassi. Vaatimus johtuu siitä, että Suomi on tulipoltteen suhteen suoja-alue. Se tarkoittaa taudista vapaata aluetta, jolla noudatetaan muuta EU:ta tiukempia kasvinterveysvaatimuksia. Tulipoltteen isäntäkasveja ovat: Omenapuut, päärynäpuut, tuhkapensaat, pihlajat, orapihlajat, tuomipihlajat, ruusukvittenit, kvittenit, tulimarjat, pastorinpunamarja, japaninmispeli ja mispelit. Kasvipassitiedot voidaan yhdistää nimilappuun.

Taimimyymälöiden kannattaa tilata tulipoltteen isäntäkasvit valmiiksi kasvikohtaisilla kasvipasseilla merkittyinä. Jos on tarpeen käyttää omia omia kasvipasseja tulipoltteen isäntäkasveilla tai verkkokaupan kautta toimitettavilla kasveilla, lue lisää kasvipassin käytöstä.

Laatuvaatimuksilla varmistetaan kasvuunlähtöä

Taimiaineiston ulkoista laatua koskevien vaatimusten tarkoituksena on varmistaa myytävän taimiaineiston laatu jatkokasvatuksen kannalta. Myytävällä taimiaineistolla pitää olla edellytykset normaaliin kasvuunlähtöön niin terveyden kuin ulkoisen laadun puolesta. 

Vaatimuksena ulkoiselle laadulle on:

  • Myyntierien tasalaatuisuus
  • Kasvien tyypillisyys kasvilajille ja -lajikkeelle
  • Taimet ovat normaalisti kehittyneitä
  • Juuristo on terve
  • Ei merkittäviä pakkasvaurioita eikä myöhempää kehitystä haittaavia mekaanisia vaurioita.
  • Normaali nestejännitys

Myytävän taimiaineiston tulee täyttää myös perinnöllistä laatua koskevat vaatimukset

Myytävillä hedelmä- ja marjakasvien lajikkeilla täytyy olla lajikekuvaus. Uudet ammattimaiseen hedelmän- tai marjantuotantoon tarkoitetut lajikkeet käyvät läpi DUS-testauksen (erottuvuus, yhtenäisyys, pysyvyys). Ennen 30.9.2012 myynnissä olleilla lajikkeilla tai pelkästään kotipuutarhakäyttöön tarkoitetuilla lajikkeilla voi olla myös virallisesti tunnustettu kuvaus, joka ei vaadi lajikkeen testaamista. Myyntiin hyväksytyistä lajikkeista pidetään luetteloa. Lue lisää lajikekuvauksista ja luetteloinnista.

Yhteydenotot

Sivu on viimeksi päivitetty 19.12.2019