Ilmoitus- ja lupamenettely

Kaikista Suomessa käytettävistä torjuntaeliöista tai pölyttäjistä tulee ilmoittaa tai niiden käytölle on haettava lupa Ruokavirastosta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että makroeliö ei aiheuta uhkaa kasvinterveydelle. Ruokavirasto ylläpitää listaa hyväksytyistä torjuntaeliö- tai pölyttäjävalmisteista.

Biologisisten torjuntaeliöiden tai pölyttäjien käytöstä tulee ilmoittaa Ruokavirastoon. Pelkkä ilmoitus riittää, jos

  • Lajit ovat alkuperäisiä tai laajalle levinneitä Suomessa
  • Esiintyvät EPPO:n listalla PM 6/3 (torjuntaeliöt) 

Ilmoitus tulee tehdä kaksi (2) viikkoa ennen tuotteen maahantuontia, käyttöä tai markkinointia.  Ilmoitus on maksuton ja se on tuotekohtainen. Pelkän makroeliölajin voi ilmoittaa, jos eliöstä ei ole valmistettu tuotetta. Ilmoitetut tuotteet ja käyttökohteet listataan Ruokaviraston sivuilla olevaan taulukkoon.

Lupahakemus vaaditaan jos torjuntaeliö tai pölyttäjä:

  • ei ole alkuperäinen laji Suomessa 
  • ei ole mainittuna EPPO:n listalla

Lupahakemus liitteineen tulee toimittaa Ruokavirastoon kolme (3) kk ennen ensimmäistä maahantuontia, käyttöä tai markkinointia. Ruokavirasto arvioi tuotteen turvallisuuden kasvinterveyden kannalta ja lähettää hakemukset tiedoksi Ympäristöviranomaisille mahdollisia vieraslajilain edellyttämiä rajoituksia varten.  Lupahakemus tulee tehdä tuotekohtaisesti. Lajikohtainen ilmoitus sallitaan, jos makroeliöstä ei ole valmistettu tuotetta.

Tietyn torjuntaeliö- tai pölyttäjätuotteen käyttökohteen laajennusta tulee hakea, jos:

  • tuotetta ei ole mainittuna Ruokaviraston ylläpitämällä listalla
  • eliötä halutaan käyttää muilla kasvilajeilla kuin Ruokaviraston ylläpitämällä listalla on mainittu
  • tai eliön käyttöä halutaan laajentaa kasvihuoneesta avomaalle

Käyttökohteen laajentamisesta muille kasvintuhoojalajeille ei tarvitse hakea lupaa. Luvan voi hakea usealle käyttökohteelle (kasvilajit) ja käyttöympäristöön (avomaa, kasvihuone ja muovitunneli) samalla kertaa. Lupamenettely ja käyttökohteen laajennus ovat maksullisia. Hinnasto löytyy täältä.

Täältä löytyvät ilmoitus- ja lupahakemuslomakkeet. Lisätietoa torjuntaeliöiden ja pölyttäjien valvonnasta löydät täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2020