Usein kysyttyä: COVID-19 -koronaviruksen vaikutus kasvintuotannon tarkastuksiin

Kasvintuotannon (kasvinterveys, siemen, lannoitevalmisteet ja hukkakaura) koronaviruksen vuoksi annettuja tarkastusohjeita on päivitetty. Tarkastuksia on laajennettu tehtäväksi välttämättömien ja kiireellisten tarkastusten lisäksi muihin sellaisiin tarkastuksiin, joissa koronaviruksen leviämisen riski on pieni.

Luettelo kasvintuotannossa tehtävistä tarkastuksista (päivitys 14.5.2020).

Lisätietoa koronavirukseen liittyen Ruokaviraston sivuilla.

Kasvinterveys

Ruokaviraston kasvinterveysyksikkö palvelee asiakkaitaan myös poikkeustilanteessa priorisoimalla työtehtävät (katso luettelo yllä). Poikkeustilanteet voivat aiheuttaa viiveitä, mutta merkittävistä poikkeuksista palveluun Ruokavirasto tiedottaa erikseen.

Kasvien vienti

Terveystodistukset toimitetaan tällä hetkellä pääasiallisesti Lappeenrannan toimiston kautta. Helsingin toimistosta voi tarvittaessa noutaa todistuksia, mutta asiasta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen.

Vientitarkastuksia tehdään tarpeen mukaan, mutta tarkastuskäytäntöihin on tullut muutoksia, joilla pyritään ehkäisemään taudin leviäminen ja samalla suojaamaan kasvintarkastajat mahdolliselta tartunnalta.

Yhteystiedot: kasvienvienti@ruokavirasto.fi

Kasvien tuonti

Koronaviruksen aiheuttama globaali poikkeustilanne on johtanut siihen, että tuontieriä saapuu entistä ennakoimattomimpina aikoina ja määrinä. Kasvintarkastajamme pyrkivät järjestämään aikataulut mahdollisimman hyvin tuontilähetysten saapumisen mukaan, mutta pyydämme pilaantumattomien lähetysten (mm. puutavara) osalta varautumaan pidempiin odotusaikoihin tarkastuksen toteutumisessa.

Muistutamme, että muilla kuin Venäjän tuontipuun maahantuojille on velvollisuus skannata kasvinterveystodistus liitteeksi kasvinterveydelliselle tuloilmoitukselle (CHED-PP) vähintään 1 vrk ennen kuin tuontierä saapuu rajalle.

Tuontitarkastuskäytäntöihin on tullut myös muutoksia, joilla pyritään taudin leviämisen ehkäisemiseen ja samalla kasvintarkastajien suojaamiseen mahdolliselta tartunnalta.

Näin toimit, kun tarkastaja tulee:

1. Avaa pressut.
2. Mikäli mahdollista, avaa sahatavarapakettien kääreet, niin että näytteiden otto nopeutuu.
3. Siirry autoon odottamaan tarkastuksen suorittamista.
4. Jos tarkastaja pyytää apua pysy vähintään 4m päässä tarkastajasta.

Как действовать, когда подойдет инспектор:

1. Открыть тенты.
2. Если возможно, раскрыть обертки пакетов с пиломатериалами, чтобы ускорить отбор проб.
3. Сесть в кабину машины и дождаться завершения досмотра.
4. Если инспектор попросит о помощи, держаться на расстоянии не менее 4 метров от инспектора.

Puinen pakkausmateriaali

Ruokaviraston kasvintarkastajat suorittavat normaalisti puisen pakkausmateriaalin tuontitarkastukset, kun puinen pakkausmateriaali on tarkastettavissa ulkotiloissa. Muissa tapauksissa tarkastus tehdään tapauskohtaisesti. Tarkastukset koskevat pääosin tiettyjen tavarakoodien (mm. kivi- ja metallitavara) mukaista tavaraa Kiinasta ja Valko-Venäjältä.

Tiedotteet:

Ruokaviraston kasvinterveysyksikön asiakastiedote koronavirus COVID-19:n aiheuttamista muuttuneista toimintamalleista 2.4.2020

Ruokaviraston kasvinterveysyksikön ohje kasvinterveydellisten tuontilähetysten kuljettajille ko-ronavirus COVID-19 -erityistilanteessa 3.4.2020

Инструкция Фитосанитарного подразделения Финляндского агентства продовольствия (Ruokavirasto) для водителей импортных фитосанитарных грузов в особой ситуации с коронавиру-сом COVID-19

Yhteystiedot 

Lannoitevalvonta

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta lannoitevalvonnan toiminta jatkuu mahdollisimman normaalisti. Valvontasuunnitelman mukaista tarkastus- ja näytteenottotoimintaa aletaan käynnistämään porrastetusti 14.5. alkaen. Tarkastuksilla pyritään välttämään kaikkia ylimääräisiä ihmiskontakteja ja pitkiä oleskeluja kohteissa.

Toiminnan kannalta välttämättömät luvat, kuten maahantuontiin ja markkinoille saattamiseen liittyvät luvat, hoidetaan asiakirjatarkastuksin ja käyttämällä etäyhteyksiä.

Ruokaviraston laboratorio palvelee asiakkaitaan myös poikkeustilanteessa ja kaikki laboratoriopalvelut ovat saatavilla.

Sähköpostiosoitteet:

Tuotteita ja valvontaa koskevat kyselyt: lannoitevalvonta@ruokavirasto.fi
Ilmoitukset ja raportit: lannoite.ilmoitukset@ruokavirasto.fi

Siemenet

Poikkeustilanteesta huolimatta koko siemenen sertifiointiprosessi hoidetaan normaalisti mukaan lukien laboratoriotyö. Myös lajiketestaus ja kenttäkokeet toteutetaan tavanomaiseen tapaan.

Siemenkaupan markkinavalvontaa ja hukkakauravalvontaa tehdään asiakirjatarkastuksina tai etäyhteyksien avulla ja lisäksi valvontaa hoidetaan tarpeen mukaan myös paikan päällä.  

 

Sähköpostiosoitteet:

Siemenen viljelystarkastus: viljelystarkastus@ruokavirasto.fi
Siemenpakkaamohyväksyntä: pakkauslupa@ruokavirasto.fi
Siemenen maahantuonti: kylvosiementuonti@ruokavirasto.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.7.2020