Kasvintuotannossa tehtävät tarkastukset 14.5.2020 lähtien

Kasvintuotannon (kasvinterveys, siemen, lannoitevalmisteet ja hukkakaura) koronaviruksen vuoksi annettuja tarkastusohjeita on 14.5.2020 lähtien päivitetty.

Tarkastuksia on laajennettu tehtäväksi

  • välttämättömien ja kiireellisten tarkastusten lisäksi
  • muihin sellaisiin tarkastuksiin, joissa koronaviruksen leviämisen riski on pieni.

Luettelo kasvintuotannossa tehtävistä tarkastuksista

Kasvintuotannon
tehtävä

ELY-keskukset

Valtuutetut
tarkastajat

Kunnan maatalous-
toimi

Ruokavirasto  

Kasvinterveys ja metsänviljelyaineisto

       

Takaisinvedot kasvintuhoojatapauksissa

      X

Kasvintuhoojatapausten hoitaminen

  • kasvintuhoojailmoitukset
  • kasvintuhoojien torjunta
  • toimenpidevalvonta
X     X

Kasvinterveystodistusten laadinta ja niiden allekirjoitus

      X

Tuontitarkastukset

X X   X

Vientitarkastukset

X X   X

Vientivalmiustarkastukset

ISPM15-sahat ja vientisahat: Tehdään etätarkastuksina erillisen ohjeistuksen mukaisesti

X     X

Vientivalmiustarkastukset

Kasvihuoneet: Vientivalmiustarve on vain yhdelle viljelmälle.

X     X

Vientivalmiustarkastukset

Taimistot: Tuhoojakartoitukset ja maanäytteenotto ulkona sekä mahdollisesti kasvihuoneessa

X     X

Vientivalmiustarkastukset

Perunatilat: Tuhoojakartoitus ja maanäytteenotto pellolla ulkona
X X   X

Kartoitukset ja tuotantopaikkavalvonta

Peruna-ankeroiskartoitukset

 

X X   X

Kartoitukset ja tuotantopaikkavalvonta

Metsäkartoitukset

X     X

Kartoitukset ja tuotantopaikkavalvonta

  • Karanteenituhoojakartoitukset taimitarhoilla
  • Omavalvonnan tarkastukset etänä perennatarhoilla 
X     X

Kartoitukset ja tuotantopaikkavalvonta

Hedelmätarhakartoitukset

X     X

Kartoitukset ja tuotantopaikkavalvonta

Viheralueiden kartoitukset

X     X

ISPM15-toimijoiden etätarkastukset

      X

Metsäpuiden siemenviljelysten tarkastukset

      X

 Siemen

       

Siemensertifiointiprosessi ja siihen liittyvät tarkastukset kuten siemennäytteenotto ja viljelystarkastukset

  X   X

Siemenpakkaamoiden katselmukset (erityisesti uudet pakkaamot)

      X

Hoidetaan ilmiannot siemenlain rikkomuksista, myös mahdolliset käynnit kohteessa (siemenkaupan markkinavalvonta)

X     X

 Lannoitevalmisteet

       

 Tuontiluvat

      X

Lannoitevalmisteiden valmistuksenvalvonnan näytteenotto. Priorisoidaan orgaaniset maanparannusaineet ja kasvualustat eli kompostit, mädätysjäännökset ja multatuotteet. Mahdollisuuksien mukaan otetaan myös muiden tuoteryhmien näytteitä.

  X   X

Ruokaviraston välttämättömäksi katsomat laitostarkastukset, niiltä osin, kun tarkastusta ei voida tehdä etätarkastuksena.

 

  X   X

Lannoitevalmisteiden valvonta vähittäis- ja tukkukaupoissa

X      

Jos tarkastaja menee muusta syystä tuotantopaikkaan, joka soveltuu myös lannoitenäytteiden ottamiseen, niin hän voi ottaa samalla myös lannoitenäytteet (erityisesti tuontilannoitteet)

X      

 Hukkakaura

       

Hukkakauravalvonta peltotukivalvonnan yhteydessä.

X      

Hoidetaan ilmiannot hukkakaurarikkomuksista

X X X X

Hukkakauran torjuntasuunnitelmiin liittyvät tarkastukset

X   X  

Hukkakaurattomuustarkastukset

  X X  
Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2020