Rehu- ja lannoitealat

Rehualan toiminnan tavoitteena on tuottaa, valmistaa, maahantuoda ja muutoin saattaa markkinoille sekä käyttää turvallisia ja laadukkaita rehuja. Tämä varmistaa

  • eläinten hyvinvointia
  • eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuutta
  • rehuista annettavien tietojen totuudenmukaisuutta ja riittävyyttä

Täältä löydät tietoa sekä ohjeita niin ammattimaiseen rehualan toimintaan kuin rehujen yksityiseen käyttöön liittyen mm. lainsäädäntöön ja sen vaatimuksiin sekä viranomaisvalvontaan ja ajankohtaisiin rehuasioihin. Rehualaan kuuluvat tuotantoeläinten rehujen ohella lemmikkieläinten ja osin myös luonnoneläinten rehut.

Lue lisää: Rehut

Lannoitealan toiminnan ja lannoitevalmisteiden valvonnan tavoitteena on, että markkinoilla olevat, valmistettavat ja maahantuotavat lannoitevalmisteet ovat turvallisia, laadukkaita ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Lannoitevalmisteet kattavat muun muassa ammattilais- ja kotikäyttöön tarkoitetut lannoitteet, kalkit, mullat ja maanparannusaineet.

Täältä löydät tietoa lannoitealan toimintaan liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista, tuotteisiin liittyvistä vaatimuksista sekä niistä annettavista tiedoista ja viranomaisvalvonnasta.

Lue lisää: Lannoitevalmisteet

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2019