Eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttö lannoitevalmisteissa

Eläimistä saatavia sivutuotteita voidaan käyttää lannoitevalmisteiden raaka-aineena asianmukaisesti käsiteltyinä. Käsittelyllä estetään mahdollisten eläintautien leviäminen lannoitevalmisteiden välityksellä eläinten ja ihmisten ravintoon. Käsittelyä varten on haettava Ruokavirastolta laitoshyväksyntää. Laitoshyväksynnässä asetetaan sivutuotelainsäädännön mukaiset käsittelyvaatimukset sivutuotteen tautiriskin mukaisesti.

Kuljetettaessa eläimistä saatavia sivutuotteita lannoitevalmisteita valmistaviin laitoksiin on kuljetusten mukana oltava kaupallinen asiakirja, josta selviävät tiedot kuljetettavasta sivutuote-erästä, sen lähtö- ja vastaanottopaikasta sekä kuljettajasta. Kuljetettaessa eläimistä saatavia sivutuotteita Suomessa voivat vaadittavat tiedot olla myös sähköisessä muodossa.

Lannoitevalmisteiden raaka-aineena voidaan käyttää ainoastaan luokkiin 2 ja 3 kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita. Luokan 2 sivutuotteilta, lantaa lukuun ottamatta, edellytetään painesterilointia ennen kuin ne soveltuvat lannoitevalmisteiden raaka-aineeksi tai käytettäväksi lannoitteina. Lannan käytölle ja käsittelylle on lainsäädännössä annettu helpotuksia.

Merkkiaineen lisääminen lannoitevalmisteisiin

Lannoitevalmisteisiin, joiden valmistuksessa on käytetty luokkaan 2 kuuluvaa lihaluujauhoa tai luokkaan 3 kuuluvaa käsiteltyä eläinvalkuaista on lisättävä merkkiainetta. Käsiteltyä eläinvalkuaista ovat mm. höyhenjauho ja verijauho. Suomessa markkinoitavissa lannoitevalmisteissa on merkkiaineena käytettävä rakeistettua epäorgaanista lannoitetta tai kalkkikiveä taikka sivutuoteasetuksen mukaisesti käsiteltyä siipikarjan- tai turkiseläinten lantaa. Käytettävä merkkiaine on sekoitettava tasaisesti lopputuotteeseen.

Lannoitevalmisteessa merkkiaineena käytettävän epäorgaanisen lannoitteen ja kalkkikiven on erotuttava lopputuotteesta visuaalisesti tarkastelemalla. Rakeiden määrän on oltava lopputuotteessa kuitenkin vähintään 2 %. Käytettäessä merkkiaineena lantaa on sen määrän oltava lopputuotteessa vähintään 6 %. Merkkiaineen tarkoituksena on estää lannoitevalmisteen rehukäyttö.

Merkkiainetta ei tarvitse sekoittaa enintään 50 kg myyntipakkauksiin eikä lannoitevalmisteisiin, jotka markkinoidaan enintään 1000 kg suursäkeissä ja ne on tarkoitettu maisemointiin, viherrakentamiseen, puutarhatalouteen tai kotipuutarhoihin. Suursäkeissä on oltava merkintä ”ei ole tarkoitettu levitettäväksi maahan, johon tuotantoeläimillä on pääsy”.

Lainsäädäntö

Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely- ja hygieniavaatimuksista on säädetty sivutuotelainsäädännössä. Lisäksi lopputuotetta koskevat lannoitevalmistelainsäädännön mukaiset laatuvaatimukset. Lainsäädäntö löytyy kohdasta Yritykset > Rehu- ja lannoitealat > Lannoitevalmisteet ja lannoitealan toiminta > Lannoitealan toiminta > Lainsäädäntö.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.2.2021