Eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttö lannoitevalmisteissa

Eläimistä saatavia sivutuotteita voidaan käyttää lannoitevalmisteiden raaka-aineena asianmukaisesti käsiteltyinä. Käsittelyllä estetään mahdollisten eläintautien leviäminen lannoitevalmisteiden välityksellä eläinten ja ihmisten ravintoon. Käsittelyä varten on haettava Ruokavirastolta laitoshyväksyntää. Laitoshyväksynnässä asetetaan sivutuotelainsäädännön mukaiset käsittelyvaatimukset sivutuotteen tautiriskin mukaisesti.

Lannoitevalmisteiden raaka-aineena voidaan käyttää ainoastaan luokkiin 2 ja 3 kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita. Luokan 2 sivutuotteilta, lantaa lukuun ottamatta, edellytetään painesterilointia ennen kuin ne soveltuvat lannoitevalmisteiden raaka-aineeksi tai käytettäväksi lannoitteina. Lannan käytölle ja käsittelylle on lainsäädännössä annettu helpotuksia.

Kuljetettaessa eläimistä saatavia sivutuotteita lannoitevalmisteita valmistaviin laitoksiin on kuljetusten mukana oltava kaupallinen asiakirja, josta selviävät tiedot kuljetettavasta sivutuote-erästä, sen lähtö- ja vastaanottopaikasta sekä kuljettajasta. Kuljetettaessa eläimistä saatavia sivutuotteita Suomessa voivat vaadittavat tiedot olla myös sähköisessä muodossa.

Lainsäädäntö

Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely- ja hygieniavaatimuksista on säädetty sivutuotelainsäädännössä. Lisäksi lopputuotetta koskevat lannoitevalmistelainsäädännön mukaiset laatuvaatimukset. Lainsäädäntö löytyy kohdasta Yritykset > Rehu- ja lannoitealat > Lannoitevalmisteet ja lannoitealan toiminta > Lannoitealan toiminta > Lainsäädäntö.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.2.2019