Lannan käyttö ja käsittely

Lannan luovuttaminen

Lannan luovuttaminen tai myyminen tilalta tai yhteislantalan piiriin kuuluvilta tiloilta sellaisenaan tai käsiteltynä, esimerkiksi kompostoimalla tai mädättämällä, eivät edellytä ilmoittautumista Ruokaviraston valvontarekisteriin. Luovutettava lanta ei saa sisältää vakavan tartuntataudin leviämisriskiä. Jos lanta luovutetaan käsittelyyn tilan ulkopuolelle, on toimitetusta lannasta oltava tilalla kirjanpito (määrä ja ajankohta). Tällöin lannan käsittelijää koskevat lainsäädännön mukaiset ilmoitus- ja hyväksyntävaatimukset.

Lannan tuotteistaminen lannoitevalmisteeksi

Lannoitevalmistelain mukainen ilmoitusvelvollisuus ja sivutuoteasetuksen mukainen laitoshyväksyntävaatimus koskevat toimintaa silloin, kun lanta tuotteistetaan ja markkinoidaan eteenpäin lannoitevalmisteena. Markkinoitaviksi sallitut lannoitevalmisteet on lueteltu kansallisessa tyyppinimiluettelossa. Tyyppinimiluettelon mukaisia lannasta valmistettuja lannoitevalmisteita voivat olla esimerkiksi maanparannuskomposti, mädätysjäännös, lantaseos tai kuivarae. Tyyppinimiluettelossa on määrätty tuotekohtaisesti ravinteiden ja muiden ominaisuuksien vähimmäispitoisuudet sekä tuoteselosteessa ilmoitettavat tiedot. Lisäksi valmistettavaa lopputuotetta koskevat lannoitevalmistelainsäädännön laatuvaatimukset

Tuotteistetun lannan käsittelyvaatimukset

Lantaa voidaan käsitellä kansallisten vaatimusten mukaisesti, jos siitä valmistetut lopputuotteet markkinoidaan ainoastaan Suomessa. Kansalliset vaatimukset perustuvat taudinaiheuttajien vähenemiseen ja hevosenlannan osalta myös hukkakauran hävittämiseen. Lantaa voidaan käsitellä esimerkiksi

  • kompostoimalla siten, että lämpötila nousee kompostoinnin aikana vähintään 55 oC:een 14 vuorokauden ajaksi,
  • mädättämällä biokaasulaitoksen meso- tai termofiilisessä prosessissa tai
  • kuumennuskäsittelemällä kuivarakeiksi tai –jauheeksi siten, että lopputuotteen kosteus on enintään 10 %.

Käsittelyn jälkeen lanta ei saa sisältää salmonellaa ja E. coli bakteerien määrä saa olla enintään 1000 pmy/g.

Markkinoitaessa lannasta valmistettuja lopputuotteita Suomen ulkopuolelle on käsittelyssä noudatettava sivutuotelainsäädännön vaatimuksia. Lämpökäsittelyssä on tällöin lämpötilan oltava vähintään 70 oC vähintään 60 minuutin ajan. Lämpökäsittely voidaan myös validoida muille lämpötila- ja aikakriteereille. Lopputuotteen tulee täyttää edellä mainitut hygieniavaatimukset (salmonella ja E. coli).

Lantaa voidaan myös polttaa lannan polttoon hyväksytyssä laitoksessa ja markkinoida muodostunutta tuhkaa lannoitevalmisteena.

Lainsäädäntö

Lantatuotteita koskevista käsittely- ja hygieniavaatimuksista on säädetty lannoitevalmistelainsäädännön lisäksi sivutuotelainsäädännössä. Lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö löytyy kohdasta Yritykset > Rehu- ja lannoitealat > Lannoitevalmisteet ja lannoitealan toiminta > Lannoitealan toiminta > Lainsäädäntö.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.2.2019