Hinnasto

Lannoitevalvonnan hinnasto

Ruokaviraston  maksuista säädetään Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Ruokaviraston maksullisista suoritteista 1146/2018.

Viranomaispalvelut

Tarkastukset, hinta

Tarkastukset ja muu toimijoiden valvonta, 114 €/tunti

Hyväksyntätarkastukset, 112 €/tunti

Näytteenotto, maksuluokka 1, 309 € 

Näytteenotto, maksuluokka 2, 457 €

Näytteenotto, maksuluokka 3, 584 €

Näytteenotto, maksuluokka 4, 737 €

Näytteenotto, maksuluokka 5, 980 €

Näytteenoton maksuluokka sisältää näytteenoton, näytteen analysoinnin ja valvonnan päätöksen/ilmoituksen. Maksuluokka määräytyy valvontasuunnitelman mukaisesti tehtävien analyysien lukumäärän mukaan.

Laitoshyväksyntäpäätökset, hinta €

Laitoshyväksyntä, käsittelykapasiteetti enintään 2000 m3, 593 €

Laitoshyväksyntä, käsittelykapasiteetti 2001 - 8000 m3, 1 289 €

Laitoshyväksyntä, käsittelykapasiteetti yli 8000 m3, 2 579 €

Laitoshyväksynnän uusiminen, siirtäminen tai peruuttaminen, 85 €/tunti

Hyväksyntämenettelyn keskeyttämisen käsittely, 85 €/tunti

Laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely, 85 €/tunti

Laitoshyväksyntä koskee orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavia laitoksia sekä sivutuoteasetuksen mukaisia lannoitevalmisteita valmistavia kompostointi- ja biokaasulaitoksia sekä teknisiä laitoksia.

Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien, samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten hakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että hakemusten käsittelystä määrättävän suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.

Muut lupa- ja hyväksymispäätökset, hinta €

Toimijoiden rekisteröinti, postitse ja sähköpostitse saapuvat ilmoitukset, 95 €

Toimijoiden rekisteröinti sähköisen asiointipalvelun kautta (Touko), 42 €

Tyyppinimen hyväksyminen ja hakemuksen käsittely, 85 €/tunti

Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös, eräkohtainen, 85 €

Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävä määräaikainen lupa, 6 kk, 417 €

Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävä määräaikainen lupa, 12 kk, 834 €

Muut luvat ja päätökset, 71 €

Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävät määräaikaiset luvat (6 tai 12 kk) voivat koskea useampia tuotteita ja eriä.

Tuonti-, vienti- ja muut todistukset

Lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti 58,00 € ja seuraavat kappaleet 13,70 €. 

Liiketaloudelliset palvelut

Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut palvelut löytyvät Ruokaviraston liiketaloudellisten suoritteiden hinnastosta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2020