Hinnasto

Lannoitevalvonnan hinnasto

Ruokaviraston  maksuista säädetään Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Ruokaviraston maksullisista suoritteista1146/2018.

Viranomaispalvelut

Tarkastukset

Hinta €

Tarkastukset ja muu toimijan valvonta 114,00 /tunti
Hyväksyntätarkastukset 112,00 /tunti
Näytteenotto, maksuluokka 1 309,00
Näytteenotto, maksuluokka 2  457,00 
Näytteenotto, maksuluokka 3 584,00
Näytteenotto, maksuluokka 4 737,00
Näytteenotto, maksuluokka 5 980,00
Ympäristönäyte  123,00 

Näytteenoton maksuluokka sisältää näytteenoton, näytteen analysoinnin ja valvonnan päätöksen/ilmoituksen. Maksuluokka määräytyy valvontasuunnitelman mukaisesti tehtävien analyysien lukumäärän perusteella.

Laitoshyväksyntäpäätökset

Hinta €

Laitoshyväksyntä, käsittelykapasiteetti 2001-8000 m3 vuodessa 1 289,00
Laitoshyväksynnän uusiminen, siirtäminen tai peruuttaminen 85,00 /tunti
Hyväksyntämenettelyn keskeyttämisen käsittely 85,00 / tunti
Laitoshyväksyntä, käsittelykapasiteetti enintään 2000 m3vuodessa

593,00

Laitoshyväksyntä, käsittelykapasiteetti yli 8000 m3 vuodessa 2 579,00
Laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely 85,00 / tunti

Laitoshyväksyntä koskee orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavia laitoksia sekä sivutuoteasetuksen mukaisia lannoitevalmisteita valmistavia kompostointi- ja biokaasulaitoksia sekä teknisiä laitoksia.

Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien, samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten hakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että hakemusten käsittelystä määrättävän suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.

Muut lupa- ja hyväksymispäätökset

Hinta €

Toimijoiden rekisteröinti

84,00

Tyyppinimen hyväksyminen ja hakemuksen käsittely

85,00 /tunti

Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös, eräkohtainen

85,00

Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävä määräaikainen lupa, 6 kk

417,00

Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävä määräaikainen lupa, 12 kk

834,00

Muut luvat ja päätökset

71,00

Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävät määräaikaiset luvat (6 tai 12 kk) voivat koskea usempia tuotteita ja eriä.

Tuonti-, vienti- ja muut todistukset

Lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti 58,00 € ja seuraavat 13,70 €. 

Liiketaloudelliset palvelut

Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut palvelut löytyvät Ruokaviraston liiketaloudellisten suoritteiden hinnastosta.