Hyväksyttyjen laitosten omavalvontaraportti

Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavan hyväksytyn laitoksen on laadittava kalenterivuosittain omavalvontaraportti. Raportista tulee käydä selville vähintään seuraavat asiat:

  • tiedot kriittisten valmistus- ja käsittelyvaiheiden valvonnan tulosten saavuttamisesta
  • mikrobiologiseen laadun varmistukseen liittyvät tulokset
  • omavalvonnassa havaitut ongelmat ja puutteet sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet
  • asiakirjat kriittisten valvontapisteiden seurannassa käytettävien mittauslaitteiden toimivuuden tarkastamisesta
  • tiedot tuhoeläinten torjunnasta

Omavalvontaraportti toimitetaan Ruokaviraston lannoitevalmistevalvontaan viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hyväksytyn laitoksen on lisäksi ilmoitettava välittömästi valvovalle viranomaiselle kaikista toiminnan poikkeavuuksista, jotka merkittävästi vaikuttavat lopputuotteen laatuun.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2019