Lannoitevalmisteiden valvontarekisteri

Ruokavirasto pitää valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä ilmoitusvelvollisista toimijoista. Linkki rekisteriin ilmoittautuneista toimijoista löytyy sivun alaosasta. Luettelosta käy ilmi muun muassa yrityksen toimiala, kuten valmistus tai maahantuonti ja hyväksyntää vaativien laitosten osalta hyväksyntänumero.

Ilmoitusvelvollisuus koskee lannoitevalmisteita ja niiden raaka-aineita valmistavia, teknisesti käsitteleviä, markkinoille saattavia ja maahantuovia toimijoita. Rekisteriin merkitsemisestä peritään hinnaston mukainen maksu.

 

Ajantasainen luettelo valvontarekisteriin ilmoittautuneista toimijoista

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2022