Ajankohtaista rehuista ja rehujen valvonnasta 2020

8.12.2020

Rehuvalvonta koronavirus COVID-19 -erityistilanteessa (19.3.2020 annetun tiedotteen päivitys)

Rehuvalvonta tekee erityistilanteen aikana fyysisiä toimijoiden tarkastuksia tarvittaessa. Muutoin tarkastukset tehdään etäyhteyksiä hyödyntäen. Rehutehtaiden kotimaisen valmistuksen valvonnassa sekä maahantuonnissa otetaan näytteitä turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Asiaan liittyvät kyselyt: rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi

1.12.2020

Lemmikkieläinten ruokien valmistaminen elintarvikehuoneistossa tai kotikeittiössä

Ruokavirasto on linjannut edellytyksistä, joilla eläinperäisiä lemmikkieläinten ruokia voidaan valmistaa elintarvikehuoneistossa tai kotikeittiössä. Lue lisää tiedotteesta. 

2.7.2020

Lemmikkieläinten raakana myytävien ruokien enterobakteerirajat ja merkintävaatimukset ovat muuttuneet

Sivutuoteasetuksen (EY) 1069/2009 toimeenpanoasetusta (EU) 142/2011 on muutettu. Muutoksista annettu asetus koskee mm. lemmikkieläinten raakaruokia. Lue lisää tiedotteesta.

12.5.2020

Jäljitettävyys on oleellista rehujen turvallisuuden kannalta

Rehualan toimijoiden tulee varmistaa, että myös esiseoksissa käytetyt rehun lisäaineet ovat jäljitettävissä, eli hyväksyntä on olemassa ja alkuperä on tiedossa joko lisäaineen tai esiseoksen osalta. Lue lisää tiedotteesta.

19.3.2020

Rehuvalvonta koronavirus COVID-19 -erityistilanteessa

Rehuvalvonta ei tee erityistilanteen aikana fyysisiä toimijoiden tarkastuksia eikä rehutehtailta oteta näytteitä kotimaisen valmistuksen valvonnassa. Tarpeen niin vaatiessa tarkastuksia voidaan tehdä etäyhteyksiä hyödyntäen.

Maahantuonnissa viranomaisnäytteet otetaan normaalisti.

Asiaan liittyvät kyselyt: rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi

17.3.2020

Rehujen vientitodistusten laatimisaikataulu toistaiseksi

Koronavirustilanteesta ja tartuntariskistä johtuen rehujaosto on siirtynyt tekemään virkatehtäviä etäyhteyden kautta. Tästä syystä Ruokavirasto laatii ja allekirjoittaa jatkossa rehujen vientitodistuksia vain keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Pyydämme toimijoita varautumaan tähän ja pahoittelemme tilannetta.

Asiaan liittyvät kyselyt: rehu.vientitodistukset(at)ruokavirasto.fi

12.3.2020

Komission asetus (EU) 2020/354 erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusluettelosta ja direktiivin 2008/38/EY kumoamisesta on julkaistu 5.3.2020. Tämä ns. dieettirehuasetus tulee voimaan 25.3.2020 ja sitä sovelletaan 25.12.2020 alkaen. Siirry asetukseen tästä.

5.2.2020

Ruokavirasto luopuu tiettyjä rehun lisäaineita ja esiseoksia kuljettavien kuljetusliikkeiden sekä kyseisiä tuotteita varastoivien varastojen hyväksymisestä vuoden 2020 alusta lähtien. Lue lisää tiedotteesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2021