Käsitelty eläinvalkuainen eli PAP

Käsitellyn eläinvalkuaisen valmistaminen ja käyttö eläinten ruokinnassa

Käsiteltyä eläinvalkuaista (PAP, Processed Animal Protein) voi valmistaa ainoastaan luokan 3 sivutuotteista sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyssä luokan 3 käsittelylaitoksessa. Ruokavirasto hyväksyy eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelylaitokset toimijan hakemuksesta, sillä edellytyksellä, että hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Laitoksia valvotaan Ruokaviraston riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Hyväksyminen ja valvonta ovat toimijalle maksullisia. Käsittelylaitokset hyväksytään tietylle käsittelymenetelmälle, osa käsittelylaitoksista on eläinlajikohtaisia. Eläinlajikohtaiseen käsittelylaitokseen voi vastaanottaa ainoastaan niistä eläinlajeista saatuja sivutuotteita, joiden käsittelyyn laitos on hyväksytty. Lista hyväksytyistä käsittelylaitoksista löytyy Ruokaviraston nettisivuilta. Listalla on myös muita kuin käsiteltyä eläinvalkuaista valmistavia käsittelylaitoksia. Luokan 2 sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita saa käyttää ainoastaan turkiseläinten ja tarhakoirien ruokinnassa. Luokan 1 sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden rehukäyttö on kokonaan kielletty.

Käsiteltyä eläinvalkuaista (PAP) saa joiltakin osin käyttää myös elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa. Käyttö on kuitenkin rajattua. Kalajauhon käyttö on sallittua elintarviketuotantoeläinten rehuissa, märehtijöitä lukuun ottamatta. Siipikarja- ja sikasivutuotteista saatua käsiteltyä eläinvalkuaista saa käyttää kalanrehun raaka-aineena. Tietyistä hyönteislajeista saatua käsiteltyä eläinvalkuaista saa niinikään käyttää kalanrehussa. Märehtijäperäistä valkuaista ei saa käyttää minkään elintarviketuotantoeläinten rehuissa, sen käyttö on mahdollista ainoastaan lemmikkieläinten, turkiseläinten ja tarhakoirien rehuissa.   

Sisämarkkinakauppa ja vienti

Käsitelty eläinvalkuainen on sivutuotteista johdettu tuote ja siten kaupankäynnissä on noudatettava sivutuotelainsäädäntöä. Sisämarkkinakaupassa on käytettävä Traces-järjestelmää. Vietäessä kolmansiin maihin on käytettävä kohdemaan viranomaisten hyväksymää eläinlääkintötodistusmallia. Vientieräkohtaiset eläinlääkintötodistukset myöntää kunnaneläinlääkäri.

Sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden sisämarkkinakaupasta voit lukea lisää täältä.

Sivutuotteiden viennistä EU:n ulkopuolisiin maihin voit lukea lisää täältä. Vientiehdot riippuvat viennin kohdemaasta: vientiaikeista kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Ruokaviraston vientitiimiin. Joidenkin kohdemaiden ja vientituotteiden osalta viennin käynnistäminen voi viedä vuosia.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.12.2018