Yleisöä kuullaan gm-hakemuksista

Ruokaviraston tehtävänä on gmo-hakemusten Suomen kansallisena yhteysviranomaisena huolehtia siitä, että EFSAn lausunnot hakemuksista ovat yleisön saatavilla. EFSAn lausuntojen valmistumisesta tiedotetaan Ruokaviraston internetsivuilla 'Kommentoitavat tuotteet' sekä sivuilla "EFSAn Focal Point -toiminta", kohdassa "Ajankohtaista EFSAsta".

Yleisön mielipide

EFSAn lausunnon valmistuttua yleisö voi esittää siitä komissiolle mielipiteensä omalla äidinkielellään 30 päivän ajan komission tätä tarkoitusta varten avaamaan sähköiseen postilaatikkoon osoitteessa: http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/public_consultations_en.

Hakemukset ovat kommentointiajan kohdassa "Open Consultations" ja hakemukset, joiden kommentointiaika on umpeutunut, ovat kohdassa "Closed Consultations". Yleisön esittämät kommentit julkaistaan myöhemmin tässä samassa komission osoitteessa.

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 14.11.2018