Rehun lisäaineiden rekisteri

Rehun lisäaineiden rekisteri on luettelo Euroopan unionin alueella hyväksytyistä rehun lisäaineista. Vain rekisterissä olevia rehun lisäaineita saa saattaa markkinoille ja käyttää eläinten ruokinnassa.

Rekisteri on Euroopan komission  internetsivulla. Se ei korvaa komission asetuksia, joissa hyväksynnöille on annettu laillisuusperusta. Rekisterissä on kunkin lisäaineen kohdalla linkki hyväksyntäasetukseen, jonka liitteissä on tarkemmin esitetty hyväksynnän edellytykset mm. lisäaineen kuvaus, kemiallinen kaava, hyväksynnän haltija, eläinlajit ja -kategoriat, käyttömäärät ja muut määräykset samoin kuin hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivämäärä.

Rehun lisäaineiden rekisteri on julkaistu englannin kielellä.

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2018