Huomio rehujen varastointiin ja varastojen merkitsemiseen

30. toukokuuta 2018

Rehuntuotannon kaikissa vaiheissa on huolehdittava siitä, että rehut suojataan mahdollisilta saastumista ja pilaantumista aiheuttavilta tekijöiltä. Saastumista ja pilaantumista voivat aiheuttaa esimerkiksi jätteiden, vaarallisten aineiden, kasvinsuojeluaineiden, jyrsijämyrkkyjen tai lannoitteiden vääränlainen varastointi ja käsittely sekä tuhoeläimet, lintujen ulosteet ja maaperästä tai vedestä lähtöisin olevat mikrobiologiset taudinaiheuttajat.

Eri eläinryhmille ja -lajeille tarkoitetut rehut, kuten lääkerehut, on varastoitava siten, että estetään niiden joutuminen sellaiselle eläimelle, jolle niitä ei ole tarkoitettu. Rehujen varastoinnissa käytettävät säiliöt ja tilat on puhdistettava säännöllisesti ja tarpeen mukaan desinfioitava puhdistuksen jälkeen. Esimerkiksi lääkerehun käytön jälkeen laitteistot tulee puhdistaa, jotta vältetään seuraavan rehuerän saastuminen. Rehujen varastointia valvotaan maataloustukiin liittyvien täydentävien ehtojen tarkastuksissa, joita tehdään noin yhdelle prosentille maataloustukia hakeneista tiloista.

Rehuvarastojen merkitseminen tunnisteilla, esimerkiksi siilo 2, ja tunnisteiden kirjaaminen rehukirjanpitoon vaikuttaa myös rehujen turvallisuuteen. Rehuvarastojen tunnisteet auttavat rehukuormaa tuovaa kuljettajaa, estävät rehuerien tahatonta sekaantumista sekä mahdollistavat rehun jäljitettävyyden ja takaisinvedon kohdennetusti rehun salmonellatartunta- tai muussa vaaratilanteessa. Rehuvaraston tunnisteen muoto on vapaa ja rehuvaraston merkinnän voi tehdä itse, kunhan rehujen säilytyspaikat ovat yksilöitävissä ja erotettavissa toisistaan.

Lisätietoja Täydentävien ehtojen oppaasta tai Eviran nettisivuilta:

www.mavi.fi > Oppaat ja lomakkeet > Viljelijä > Täydentävien ehtojen oppaat

www.evira.fi > Eläimet > Rehut ja rehualan toimijat > Rehualan toiminta > Viljelijät ja kotieläintuottajat > Kirjanpito- ja muut vaatimukset rehujen alkutuotannossa