Ruokavirasto luopuu tiettyjä rehun lisäaineita ja esiseoksia kuljettavien kuljetusliikkeiden sekä kyseisiä tuotteita varastoivien varastojen hyväksymisestä vuoden 2020 alusta lähtien

7. helmikuuta 2020

Ruokavirasto on päättänyt luopua tiettyjä rehun lisäaineita ja esiseoksia kuljettavien ja varastoivien kuljetusliikkeiden ja varastojen rehuhygienia-asetuksen (EY) 183/2005 art. 10 mukaisesta hyväksymisestä vuoden 2020 alusta alkaen. Päätös hyväksyntämenettelystä luopumisesta perustuu EU:n komission viime vuonna antamaan tiedonantoon rehuhygienia-asetuksen soveltamisesta. Komission tiedonannon perusteella kuljetusliikkeiden ja varastojen ei katsota kuuluvan rehuhygienia-asetuksen mukaisen hyväksynnän piiriin, sillä kyseiset toiminnot eivät ole markkinoille saattamista, mikäli tuotteen omistaja on edelleen tuotteen valmistaja tai välittäjä.

Tiettyjä rehun lisäaineita ja esiseoksia ((EY) 183/2005, liite IV), kuljettavat kuljetusliikkeet tai kyseisiä tuotteita varastoivat varastot rekisteröidään rehualan toimijoiksi kuten ennenkin, ja toimijaa koskevat vaatimukset rehulainsäädännön noudattamisesta säilyvät ennallaan. Rehuja kuljettavilla yrityksillä sekä rehuja varastoitaville yrityksillä tulee olla rehuhygienia-asetuksen art. 6 mukainen HACCP-järjestelmä ja niiden tulee noudattaa rehuhygienia-asetuksen liitteen II vaatimuksia liittyen mm. varastointiolosuhteisiin, kuljetuksiin ja puhdistuksiin. Hyväksymisestä luopuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että edellä mainittuja toimijoita ei enää tarkasteta rekisteröitymisen yhteydessä.

Ruokavirasto tulee poistamaan kuljetusliikkeille ja varastoille aiemmin myönnetyt hyväksyntänumerot (αFIxxxxxxxx). Kyseisille toimijoille ilmoitetaan asiasta erikseen eikä muutos edellytä toimijoilta mitään toimenpiteitä.

Lisätietoja asiasta antaa Rehujaosto

rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi

Tiedote 872/04.02.00.01/2020 (5.2.2020)