Rehujen ja kuivikkeiden varastointi ennen käyttöönottoa pienentää afrikkalaisen sikaruton leviämisen riskiä

9. tammikuuta 2019

Afrikkalaisen sikaruton Suomeen tulon riskin pienentämiseksi Ruokavirasto suosittelee kuumentamattomien rehujen ja kuivikkeiden (mm. olki, heinä, viljat) varastointia 90 päivää ennen käyttöönottoa.

Kuumentamattomien rehujen tai kuivikkeiden tuontia ei suositella niistä maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa (ASF). Jos tuot rehuja tai kuivikkeita siitä huolimatta, niiden varastointi ennen käyttöä voi pienentää taudin leviämisen riskiä. Jos suunnittelet rehun tuontia Virosta, ota yhteyttä Viron viranomaisiin (vet@vet.agri.ee). Rehualan toimijat vastaavat tuomansa rehun laadusta ja turvallisuudesta, joten rehun tuojan on syytä varmistaa rehun alkuperämaa ja että kyseinen rehu on valmistettu hyviä hygieniakäytäntöjä noudattaen.

Ruokavirasto suosittelee rehujen ja kuivikkeiden varastointia 90 päivää ennen käyttöönottoa. Parhaassa tapauksessa rehu/kuivikkeet varastoidaan Suomessa tai muuten kontrolloiduissa olosuhteissa suositellun ajan, missä varastointiolosuhteet tunnetaan eikä jälkisaastuminen ole riskinä. Vastaavia suosituksia on annettu myös muissa Euroopan maissa. ASF-virus on hyvin säilyvä sopivissa olosuhteissa ja sen säilymiseen vaikuttavat kosteus, lämpötila ja pH. Kuivuus ja matala pH ovat tehokkaita tappamaan viruksen. ASF-virus säilyy huomattavasti pidempään rehussa kylmissä olosuhteissa esimerkiksi huoneenlämpöön verrattuna, mikä on syytä huomioida nyt talvella. Kokeellisessa tutkimuksessa viruksen on todettu säilyvän täysrehussa tartutuskykyisenä tutkimuksen loppuun asti eli 60 päivän ajan, kun lämpötila on ollut pakkasella.

Tällä hetkellä ASF jatkaa leviämistään Euroopassa taudin torjuntatoimista huolimatta. Tautia on todettu epidemiaan liittyen jo yhdeksässä Euroopan maassa, uusimpana Belgiassa. Euroopan komissio julkaisee tietoa afrikkalaisen sikaruton levinneisyydestä Euroopassa, mm. kartta, jossa on kuvattuna uudet taudinpurkaukset. Taudin leviäminen Suomeen aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita kansantaloudelle, sikatiloille ja lihateollisuudelle kansainvälisen kaupan pysähtymisen, eläinten hävittämisen, sekä tilojen saneerauksen vuoksi.

Lisätietoa: rehukyselyt@ruokavirasto.fi