Rehuvalvonnan asiakkaat saavat uuden sähköisen palvelun

13. maaliskuuta 2019

Ruokaviraston uusi järjestelmä parantaa asiakaspalvelua

Ruokaviraston uusi sähköinen asiointipalvelu Touko on avautunut 11.3.2019 siemen-, rehu- ja lannoitevalvonnan asiakkaiden käyttöön. Asiointipalvelu nopeuttaa tiedonkulkua asiakkaiden ja Ruokaviraston välillä. Toukon käyttö ei toistaiseksi ole mahdollista viljelijöille. Ruokavirasto toivoo mahdollisimman monen rehualan toimijan ottavan palvelun käyttöön.

Ruokaviraston rehuvalvonnan asiakkaat näkevät palvelun avulla omaa yritystään koskevat viranomaisvalvontaan liittyvät tutkimustodistukset, päätökset ja muut asiakirjat. Asiakirjoja on viety Toukoon syksystä 2018 lähtien. Toistaiseksi Ruokavirasto lähettää asiakirjat totuttuun tapaan myös postissa tai sähköpostitse.

Rehualan toimijaksi rekisteröityminen tapahtuu asiointipalvelu Toukon kautta. Myös toiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin sekä toiminnan lopettamiseen liittyvät ilmoitukset tehdään Toukossa. Jos sähköistä asiointia ei ole mahdollista käyttää, ilmoitukset voi edelleen tehdä myös Ruokaviraston sivuilla julkaistuilla lomakkeilla https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/rehut/rehualan-lomakkeet/ .

Touko-palveluun kirjaudutaan osoitteessa: https://touko.ruokavirasto.fi/. Asiakkaan valtuuttama edustaja kirjautuu Toukoon Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Palveluun kirjautuminen ei onnistu ilman yrityksen antamia sähköisiä asiointivaltuuksia.

Touko-asiointipalvelu: https://www.ruokavirasto.fi/touko (ohjeistus suomi.fi -kirjautumiseen ja Toukon käyttöön)

Palautteet ja yhteydenotot: touko@ruokavirasto.fi

Lisätiedot: ylitarkastaja Sani Sampolahti, sani.sampolahti@ruokavirasto.fi