Tuontirehut kotieläintiloilla

14. syyskuuta 2018

Kuluneen kesän kuivuudesta johtuen rehusadot sekä viljan että karkearehun osalta ovat Suomessa useilla paikkakunnilla jäämässä pieniksi. Rehuvajeen paikkaamiseksi on kotieläintilojen mahdollista hankkia rehuja omaan käyttöön ulkomailta tietyin edellytyksin.

Rehualan toimija voi hankkia rehuja vain rekisteröidyiltä rehualan toimijoilta, ja paitsi kotimaisten rehun myyjien niin myös Euroopan Unionin (EU) jäsenmaiden toimijoiden tulee olla rekisteröityneitä. Rekisteröitymisen voi tarkistaa kyseisen maan viranomaisten nettisivuilta, joista EU:n komissio ylläpitää listaa (https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/approved-establishments_en). Vaatimus rekisteröityä koskee myös maatiloja. Ruokavirasto julkaisee nettisivuillaan luetteloita Suomessa rekisteröityneistä rehualan toimijoista (https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/).

Tuodessaan rehuja EU:n ulkopuolelta toimijan tulee rekisteröityä maahantuojaksi, mikä koskee myös maatiloja. Olkea ja heinää saa tuoda EU:n ulkopuolista maista Suomeen vain eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta. Norja rinnastetaan EU-maaksi. Suu- ja sorkkatautiriskin vuoksi tuonti on mahdollista vain tietyistä maista eli Australiasta, Kanadasta, Sveitsistä, Chilestä, Grönlannista, Islannista, Uudesta-Seelannista, Serbiasta, Yhdysvalloista ja tautivapailta alueilta Etelä-Afrikasta. Olkea ja heinää ei saa tuoda Suomeen esimerkiksi Venäjältä.

Rehualan toimija vastaa aina tuomansa, valmistamansa tai myymänsä rehun laadusta ja turvallisuudesta. Jos kotieläintuottaja itse tuo rehua, niin hänen tulee varmistaa, että rehut täyttävät rehulainsäädännössä esitetyt laatuvaatimukset haitallisten aineiden osalta eikä rehuissa esiinny salmonellaa, hukkakauraa tai eläviä tuholaisia. Tämän voi varmistaa esim. edellyttämällä myyjältä eräkohtaisia analyysitodistuksia ja tekemällä asiasta kirjalliset sopimukset.  Jos valkuaisrehuaineita tuodaan kolmansista maista Suomeen, siitä tulee tehdä ilmoitus Eviralle. EU-alueelta rehua tuotaessa ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Kuitenkin rehualan toimijan, joka tuo erityisen riskialttiita kasviperäisiä rehuja EU:n sisämarkkinoilta, on otettava näytteitä saapuvista rehueristä salmonellatutkimuksia varten. Näytteenottovelvoite ei koske pienten rehumäärien tuontia rehualan toimijan omistamien tai hallitsemien eläinten ruokintaa varten.

Niiltä alueilta, joilla esiintyy eläintauteja, kuten afrikkalaista sikaruttoa, ei suositella tuotavan Suomeen kuumentamattomia rehuja, kuten heinää, säilörehua ja viljaa (https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/uutiset/valta-rehujen-maahantuontia-afrikkalaisen-sikaruton-esiintymisalueilta/).

Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/

                  rehukyselyt@evira.fi