Rehuvalvonnan hinnasto

Viranomaispalvelut

Rehuvalvonnan maksullisuus perustuu rehulakiin 1263/2020 sekä lakiin eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 (ns. sivutuotelaki). Ruokaviraston maksullisista palveluista eli suoritteista peritään maksut maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetuksen 1193/2021 mukaisesti.

Liiketaloudelliset palvelut

Ruokavirasto voi viranomaispalveluiden lisäksi tarjota muita maksullisia palveluja, joiden maksut Ruokavirasto päättää liiketaloudellisin perustein MMM:n asetuksen 1193/2021 6 §:n mukaisesti. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi tilauksesta tehdyt asianuntijapalvelut.

 

Ruokaviraston hinnasto sisältää sekä asetuksen 1193/2021 julkisoikeudelliset suoritteet että liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2022