Rehujen markkinavalvonta

Markkinavalvonta sisältää valvontanäytteiden ottamisen ja siihen liittyvän valvontatarkastuksen. Rehujen laboratoriotarkastuksen lisäksi todetaan, onko tuotteista tehty ilmoitus Ruokavirastoon, ovatko tuoteselosteet ja rehujen säilytystilat asianmukaiset sekä onko tuotteiden mainonta asiallista.

Markkinavalvontatarkastus voi olla myös itsenäinen toimenpide ilman näytteiden ottamista.

Markkinavalvontanäytteet otetaan pääsääntöisesti kaupan alueella. Muista EU-maista ja EU:n ulkopuolelta tulevista rehueristä markkinavalvontanäytteenotto pyritään suorittamaan erän purkausvaiheen aikana. Tuontirehujen valvonta tapahtuu kuitenkin ensisijaisesti maahantuonnin tai EU-alueelta tulevien rehujen valvontana.

Ruokavirasto tekee markkinavalvonnassa yhteistyötä ELY-keskusten kanssa.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2018