Rehujen sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin valvonta

Sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin valvonta

Sisämarkkinakauppa

Ruokaviraston rehujaosto valvoo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien rehujen laatua ottamalla rehunäytteitä markkinoilta. Tapauskohtaisesti Ruokavirasto voi sopia näytteenotosta myös ennen rehun markkinoille saattamista.

Maahantuonti (tuonti Europan unionin ulkopuolelta)

Ruokaviraston rehujaosto vastaa yhdessä Tullin kanssa kasviperäisten rehuaineiden ja rehuseosten, kivennäisrehujen sekä rehun lisäaineiden ja esiseosten maahantuonnin valvonnasta.

Tuontia valvotaan asiakirjatarkastuksin ja tarvittaessa näytteenotoin.Ruokaviraston näytteenotto kohdistetaan pääsääntöisesti riskialttiisiin rehuihin. Tutkimusten ajan erät ovat käyttökiellossa ja Tulli saattaa tullausmenettelyt loppuun vasta sen jälkeen kun Ruokaviraston rehuvalvonta on hyväksynyt erän maahantuotavaksi.

Eläinperäisten rehujen sekä heinän ja olkien maahantuonti kuuluu eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin lukuun ottamatta Norjasta ja Islannista tuotavaa kalajauhoa, jota valvotaan kuten kasviperäisiä rehuja.

EU:n tehostetussa tuontivalvonnassa olevia rehuja saa tuoda 3. maista suoraan Suomeen vain pakattuna ja vain Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentokentän rajatarkastusasemien kautta. Näytteenottoa varten rehut voidaan siirtää ns. valvontapaikkaan eli toimijan varastoon. Eristä peritään rajatarkastusmaksu.

Saapumisilmoitus sisämarkkinakaupassa ja ennakkoilmoitus maahantuonnissa

Rehualan toimijan tulee tehdä tiettyjen rehujen sisämarkkinakaupassa saapumisilmoitus ja maahantuonnissa ennakkoilmoitus ennen rehujen saapumista Suomeen.

Lisätietoa:

Sivu on viimeksi päivitetty 25.11.2020