Rehujen sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin valvonta

Sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin valvonta

Sisämarkkinakauppa

Ruokaviraston rehujaosto valvoo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien rehujen laatua ottamalla rehunäytteitä markkinoilta. Tapauskohtaisesti Ruokavirasto voi sopia näytteenotosta myös ennen rehun markkinoille saattamista.

Maahantuonti (tuonti Europan unionin ulkopuolelta)

Ruokaviraston rehujaosto vastaa yhdessä Tullin kanssa kasviperäisten rehuaineiden ja rehuseosten, kivennäisrehujen sekä rehun lisäaineiden ja esiseosten maahantuonnin valvonnasta.

Tuontia valvotaan asiakirjatarkastuksin ja tarvittaessa näytteenotoin.Ruokaviraston näytteenotto kohdistetaan pääsääntöisesti riskialttiisiin rehuihin. Tutkimusten ajan erät ovat käyttökiellossa ja Tulli saattaa tullausmenettelyt loppuun vasta sen jälkeen kun Ruokaviraston rehuvalvonta on hyväksynyt erän maahantuotavaksi.

Eläinperäisten rehujen sekä heinän ja olkien maahantuonti kuuluu eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin lukuun ottamatta Norjasta ja Islannista tuotavaa kalajauhoa, jota valvotaan kuten kasviperäisiä rehuja.

EU:n tehostetussa tuontivalvonnassa olevia rehuja saa tuoda Suomeen vain nimettyjen saapumispaikkojen kautta. Näytteenottoa varten rehut voidaan Tullin siirtoluvalla siirtää ns. valvontapaikkaan eli toimijan käyttämään varastoon. Ruokaviraston rehuvalvonta hyväksyy valvontapaikoiksi tarvittavat varastot edellyttäen, että kyseiset varastot on rekisteröity tai hyväksytty rehuhygienia-asetuksen mukaisesti.

Saapumisilmoitus sisämarkkinakaupassa ja ennakkoilmoitus maahantuonnissa

Rehualan toimijan tulee tehdä tiettyjen rehujen sisämarkkinakaupassa saapumisilmoitus ja maahantuonnissa ennakkoilmoitus ennen rehujen saapumista Suomeen.

Lisätietoa: