Tuen hakeminen yritysryhmälle

Hankkeen hallinnoija hakee tuen hankkeeseen Hyrrä-asiointipalvelussa. Hankkeeseen osallistuvien yritysten ei tarvitse täyttää hakemusta.

Toimi näin, kun haet tuen hankkeen hallinnoijana

  1. Sovi jokaisen yrityksen kanssa miten kutakin yksittäistä yritystä hankkeessa kehitetään. Laadi näistä yrityskohtaiset suunnitelmat ja kustannusarviot.
  2. Täytä jokaisesta yrityksestä yritystieto- tai sopimuslomakkeeseen (lomake 3305Y_L) seuraavat tiedot:
    • yrityksen perustiedot
    • sovitut yrityskohtaiset toimenpiteet (tarvittaessa eri liitteellä)
    • kustannukset yrityskohtaisista toimenpiteistä
    • yhteisten kustannusten yrityskohtainen osuus (yhteiset kustannukset voidaan jakaa yrityksille siinä suhteessa, miten paljon ne saavat yrityskohtaisia kehittämispalveluja hankkeessa).

Yhden yrityksen kustannukset muodostuvat jyvitetystä yhteisestä osuudesta ja yrityskohtaisten kehittämispalveluiden kustannuksista. Yritys maksaa 25 % näistä kokonaiskustannuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen hallinnoijalle. Tukena tulevan 75 % yritys sitoutuu ottamaan yrityksen de minimis -tueksi. Hankkeen hallinnoijan ja yrityksen välillä ei yksityisen rahoituksen maksamisen lisäksi tapahdu muuta rahaliikennettä. Kyseessä ei siis ole tuensiirto vaan hyödyn siirto.

Kuvaile yritystietolomakkeen sopimusosassa yritysten yhteisten kehittämistoimenpiteiden sisältö.

3. Täytä Hyrrä-asiointipalveluun kehittämishankkeen hankesuunnitelma, jossa kerrotaan koko hankkeesta. Täytä Kustannusarvio-sivulle yrityskohtaisten kustannusten yhteismäärä kustannuslajeittain ja hankkeen yhteiset kustannukset kustannuslajeittain. Järjestelmä laskee näistä hankkeen kokonaiskustannukset kustannuslajeittain.
Ilmoita jokaisesta yrityksestä Hyrrä-järjestelmään sopimuksen päivämäärä, yrityksen nimi, Y-tunnus tai tilatunnus sekä yrityksen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista (yritystietolomakkeen kohdasta 7.C). Esitä kustannukset ilman arvonlisäveroa.
4. Skannaa yritystietolomakkeet ja tallenna ne Hyrrä-järjestelmään pdf-tiedostoina.
Jos haet tukea jostakin syystä paperisilla lomakkeilla, niin täytä silloin hankehakemuslomake (lomake 3306A) ja hankesuunnitelmalomake (lomake 3306B) vastaavalla tavalla. Liitä yritystietolomakkeet mukaan liitteinä.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2018