Yritystuen hakeminen

Näin haet tukea

 1. Tutustu ohjeisiin osoitteessa www.ruokavirasto.fi/yritystuet. Ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä oman alueesi ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat sinua hakemuksen tekemisessä. Yhteystiedot löydät täältä.
 2. Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet kirjautua yrityksesi nimissä Hyrrä-palveluun tai olet antanut toiselle henkilölle riittävät oikeudet toimia yrityksesi nimissä Hyrrä-palvelussa. Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet valtuutuksen tekemiseen
 3. Täytä sähköinen hakemus Hyrrä-asiointipalvelussa ja liitä tarvittavat liitteet
 4. Allekirjoita ja lähetä hakemus käsittelyyn.

ELY-keskukset tekevät päätökset hakemuksista valintajaksoittain. Vuonna 2022 elpymisvaroja koskevia hakemuksia käsitellään jaksoissa, jotka päättyvät 15.1., 15.3., 15.8. ja 15.10. Muiden yritystukien osalta valintajaksoista saa tietoa ELY-keskukselta.

Tukea voi hakea

 • vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta*
 • pieni tai keskisuuri yritys
 • maatila.

* Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.

Tuettavaa yritystä koskevat ehdot

 • Yrityksesi sijaitsee maaseudulla. Voit tarkistaa tästä kartasta, onko yrityksesi tukikelpoisella alueella: Yritystukien aluerajauskartta
  • Ohje kartan käyttöön: Vihreä alue on aluetta, jolla maaseudun yritystukea voidaan myöntää. Harmaalla alueella maaseudun yritystukea ei voida myöntää. Voit zoomata karttaa oikean reunan säätimestä. Klikkaa kohtaa kartalla, jotta näet, onko kohde tukikelpoisella alueella. Voit hakea osoitetta vasemman reunan hakukentällä. Kirjoita osoite hakukenttään ja paina Hae. Tämän jälkeen tarkenna kartta tarpeeksi lähelle kohdetta oikean reunan zoomaustyökalulla. Klikkaa kohdetta, jotta näet, onko kyseinen kohde tukikelpoisella alueella.
 • Yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksestäsi saa pääasiallisen toimeentulon ainakin yksi henkilö (yrittäjä tai palkattu työntekijä) tai se työllistää työntekijöitä yhteensä 1 henkilötyövuoden verran. Jos harjoitat muuta yritystoimintaa maatilan yhteydessä, riittää että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.
 • Työntekijöillä on riittävä ammattitaito.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.12.2021