Alkutuotannon väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tuen haku on päättynyt 15.11.2021.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Millainen yritys ei voi saada tukea?

Muut yritykset kuin alkutuotannon alan yritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Tukea eivät voi hakea kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset. Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille.
Lisätietoa rahoituksesta muille yrityksille koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa (ely-keskus.fi)

Et voi saada tukea, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Tuen määrä

Voit saada avustusta 2000–80 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Esitä hakemuksessasi menoja siis vähintään 2500 euroa.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää avustusta yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet. Tukea ei voi käyttää yrittäjän laskennalliseen palkkaan.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kohtuulliseksi arvioituihin menoihin:

1. palkkamenot

  • niiden työntekijöiden palkat, jotka oli ja on välttämätöntä pitää töissä yritystoiminnan supistumisesta huolimatta
  • palkkamenoina voidaan hyväksyä todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000 euron kuukausipalkka lisättynä 30 prosenttia palkan sivukustannuksia.

2. vuokramenot ja kiinteistömenot

  • toimitilasta aiheutuneet vuokramenot
  • kiinteistön hoidosta aiheutuneet menot
  • kiinteistövero
  • tiemaksut
  • vakuutukset
  • toimitilaan kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
  • jätemaksut
  • sähkömaksu.

3. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot

  • asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen
  • ei varsinaisia yrityksen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

4. muut 1-3-kohdassa tarkoitettuja menoja vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömät menot

  • koneiden ja laitteiden vuokramenot, ei kuitenkaan leasing-vuokria
  • koneisiin, laitteisiin ja vastaaviin investointeihin kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
  • eläkemaksut
  • vakuutukset
  • tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankinta.

Mihin tukea ei voi käyttää?

Et voi saada avustusta tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Tuen ehdot

Voit saada avustusta, jos:

 • yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole ollut EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys)
 • yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi
 • et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen (suorat tai ohjelmaperusteiset viljelijätuet eivät kuitenkaan ole este avustuksen saamiselle)
 • tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla on yritykselle olennainen taloudellinen merkitys ja sen vuosiliikevaihto on vähintään 10 000 euroa.

Et voi saada avustusta, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Näin haet tukea

Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus.

Jos olet hakenut alkutuotannon väliaikaista tukea ennen 4.11.2020, voit hakea sitä uudelleen. Jos haet tukea toisen kerran, tee hakemuksesi uutena Hyrrä-asiointipalveluun – älä muutoksena aiempaan hakemukseesi.

Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet valtuutuksen tekemiseen

Valitse Hyrrän etusivulta ”Asioi organisaation tai maatilan puolesta”. Kirjaudu Hyrrään henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). 

Valitse haettavaksi tukimuodoksi ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”. Valitse kohdennetuksi toimeksi ”Maatalouden alkutuotannon tuki”.

Varaa hakemuksen täyttämistä varten:

 • yrityksesi Y-tunnus
 • vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase tai maatalouden osalta vastaavat taloustiedot
 • selvitys yrityksesi taloudellisen tilanteen heikkenemisestä
 • selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista
 • suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esimerkiksi lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset)
 • selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta tuesta ja rahoituksesta koronapandemian aiheuttamista talousvaikeuksista selviämiseen
 • tiedot eri viranomaisten (esim. ministeriöt, maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä Finnvera ja Business Finland) yrityksellesi myöntämistä vähämerkityksisistä tuista (eli de minimis -tuista) vuosina 2018–2020, jos yrityksesi on saanut de minimis -tukia.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan vaaditut tiedot. Näin hakemuksesi voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Jos hakemuksestasi puuttuu tietoja, se voidaan käsitellä vasta kun olet toimittanut tarvittavat tiedot. Saat asiasta täydennyspyynnön. Jos haluat itse täydentää hakemustasi ennen päätöksentekoa, ota yhteyttä hakemuksen käsittelijään ja pyydä palauttamaan hakemus täydennettäväksi.

Saat sähköpostitse tiedon, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrä-asiointipalvelun kautta. On tärkeää, että luet saamasi päätöksen. Avustus on harkinnanvaraista. Päätös voi olla kielteinen, jos avustuksen hakemiselle asetetut edot eivät yrityksesi osalta täyty.

Milloin tuki maksetaan?

Avustus maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua – maksua ei tarvitse erikseen hakea. ELY-keskus asettaa päätöksessään määräajan, johon mennessä sinun on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta. Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Tiedot tukea saaneista yrityksistä ja myönnetyistä tuen määristä ovat julkisia.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2021