Kysymyksiä ja vastauksia alkutuotannon väliaikaisesta tuesta

Tukeen oikeutetut yritykset

Kenelle alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu maatalouden alkutuotannon tuotteita tuottaville yrityksille, jotka ovat kohdannut ongelmia markkinoilla covid-19-pandemian vuoksi. Tuki on suunnattu niille, joiden markkinat ovat hiipuneet tai loppuneet kokonaan koronaviruspandemian takia, eikä korvaavia ole löytynyt. Tukea voivat hakea esimerkiksi pitkälle erikoistuneet maatilat, jotka ovat toimittaneet kasvi- tai eläintuotteita suoraan ravintoloihin, mutta niiden markkinointi muutoin on vaikeaa. Tuki ei ole rajattu pelkästään syötäviin tuotteisiin, myös koristekasvit, turkikset ja muut alkutuotannon tuotteet kuuluvat tuen piiriin. Kalataloudella on oma tukijärjestelmänsä eikä metsätalouden tuotteet kuulu maatalouden alkutuotantoon.

Miksi alkutuotannon väliaikaista tukea maksetaan?

Koronaviruspandemian vuoksi monilla erityisesti pitkälle erikoistuneilla maatiloilla, joilla on suoramyyntiä tai toimituksia suurkeittiöille, on ollut menekkiongelmia, kun ravintolat ovat olleet kiinni. Muissa tukijärjestelmissä alkutuotannon yritykset on rajattu ulkopuolelle, mutta tämä tuki estää alkutuotantoon liittyvien yritysten väliinputoamista ja pyrkii lievittämään yritysten maksuvalmiusongelmia.

Millä oikeusperusteella alkutuotannon väliaikaista tukea maksetaan?

Tuen peruste on EU-komission väliaikaiset puitteet valtiontuesta koronakriisin takia. Tukea maksetaan valtionavustuslain perusteella, jonka nojalla MMM on antanut asetuksen tuesta ja tuki myönnetään valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa. Ruokavirasto toimeenpanee tuen haun ja maksaa tuen.

Voinko saada tätä tukea, jos minulta puuttuu työntekijät kesän mansikanpoimintoihin?

Tuki on tarkoitettu niille, joilla on ongelmia tuotteiden markkinoiden kanssa koronaviruspandemian ja sen seurauksena asetettujen rajoitusten vuoksi. Tukea ei ole räätälöity paikkaamaan esimerkiksi ulkomaisen tai kotimaisen työvoiman puuttumista johtuvia tappioita. Riippuu siis siitä, onko tuotteen markkinointi tai toimitukset estyneet ja onko siitä syntyviä tappioita osoitettavissa tuen maksun perusteeksi.

Voiko turkistarha hakea tätä tukea?

Voi hakea. Turkikset ja elävät eläimet ovat alkutuotantoon luettavia. ELY-keskus arvioi, täyttyvätkö tuen edellytykset.

Kasvatan villasikoja sekä tarhaan mehiläisiä. Voinko hakea tukea?

Voit hakea. ELY-keskus arvioi hakemuksesi perusteella, oletko oikeutettu saamaan tukea.

Olen metsänomistaja, voinko hakea tukea?

Metsätalous ei ole maatalouden alkutuotantoa, joten metsätalous ei oikeuta tähän tukeen. Taimitarhat puolestaan ovat maatalouden alkutuotantoa vaikka niissä metsäpuita kasvatettaisiinkin. ELY-keskus arvioi, täyttyvätkö tuen edellytykset.

Voinko saada maatalouden alkutuotannon ja maaseudun yritysten väliaikaista tukea yhtä aikaa?

Ei. Voit saada jompaakumpaa, jos ELY-keskus sitä myöntää.

Voiko Ahvenanmaalla sijaitseva maatila, jolla on suoramyyntiä ravintoloille ja jonka kysyntä on pienentynyt, hakea tukea?

Kyllä. Hakemuksen käsittelee Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Tuen hakeminen

Onko maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki de minimis -tukea?

Ei ole. Tuki on valtiontukea väliaikaisen poikkeuksen perusteella.

Miten muut hakemani tuet vaikuttavat tähän tukeen?

Ilmoita hakemuksessasi saamasi muut tuet. Muista ilmoittaa kaikki tuet, mitkä olet saanut koronaviruspandemiaan liittyen. Muut tuet eivät lähtökohtaisesti ole päällekkäisiä tämän tuen kanssa eikä muita covid-19-pandemiaan liittyviä julkisia tukia ole suunnattu alkutuotannolle. ELY-keskus arvioi muita mahdollisesti saamiasi tukia. Tavanomaiset maatalouden viljelijätuet, lainantakaukset tai kehittämistuet eivät sulje tätä tukea pois. Tuki kasautuu lähtökohtaisesti muun koronaviruspandemian perusteella myönnetyn valtiontuen kanssa.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.5.2020