Kysymyksiä ja vastauksia alkutuotannon väliaikaisesta tuesta

Tukeen oikeutetut yritykset

Kenelle alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu maatalouden alkutuotannon tuotteita tuottaville yrityksille, jotka ovat kohdanneet ongelmia markkinoilla covid-19-pandemian vuoksi. Tuki on suunnattu niille, joiden markkinat ovat hiipuneet tai loppuneet kokonaan koronaviruspandemian takia, eikä korvaavia ole löytynyt. Tukea voivat hakea esimerkiksi pitkälle erikoistuneet maatilat, jotka ovat toimittaneet kasvi- tai eläintuotteita suoraan ravintoloihin, mutta niiden markkinointi muutoin on vaikeaa. Tuki ei ole rajattu pelkästään syötäviin tuotteisiin, myös koristekasvit, turkikset ja muut alkutuotannon tuotteet kuuluvat tuen piiriin. Kalataloudella on oma tukijärjestelmänsä eikä metsätalouden tuotteet kuulu maatalouden alkutuotantoon.

Voinko hakea tukea uudestaan, vaikka sain jo kesällä maatalouden alkutuotannon tukea?

Kyllä voit hakea. Tuen yläraja on nyt korkeampi ja toisaalta alaraja alempi, joten tukea voi hakea uudestaan. Saamasi aikaisempi tuki vähennetään uudesta mahdollisesti myönnettävästä tuesta.

Miksi alkutuotannon väliaikaista tukea maksetaan?

Koronaviruspandemian vuoksi monilla erityisesti pitkälle erikoistuneilla maatiloilla, joilla on suoramyyntiä tai toimituksia suurkeittiöille, on ollut menekkiongelmia, kun ravintolat ovat olleet kiinni. Muissa tukijärjestelmissä alkutuotannon yritykset on rajattu ulkopuolelle, mutta tämä tuki estää alkutuotantoon liittyvien yritysten väliinputoamista ja pyrkii lievittämään yritysten maksuvalmiusongelmia.

Millä oikeusperusteella alkutuotannon väliaikaista tukea maksetaan?

Tuen peruste on EU-komission väliaikaiset puitteet valtiontuesta koronakriisin takia. Tukea maksetaan valtionavustuslain perusteella, jonka nojalla MMM on antanut asetuksen tuesta ja tuki myönnetään valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa. Ruokavirasto toimeenpanee tuen haun ja maksaa tuen.

Voinko saada tätä tukea, jos minulta puuttuu työntekijät kesän mansikanpoimintoihin?

Tuki on tarkoitettu niille, joilla on ongelmia tuotteiden markkinoiden kanssa koronaviruspandemian ja sen seurauksena asetettujen rajoitusten vuoksi. Tukea ei ole räätälöity paikkaamaan esimerkiksi ulkomaisen tai kotimaisen työvoiman puuttumista johtuvia tappioita. Riippuu siis siitä, onko tuotteen markkinointi tai toimitukset estyneet ja onko siitä syntyviä tappioita osoitettavissa tuen maksun perusteeksi.

Voiko turkistarha hakea tätä tukea?

Voi hakea. Turkikset ja elävät eläimet ovat alkutuotantoon luettavia. ELY-keskus arvioi, täyttyvätkö tuen edellytykset.

Kasvatan villasikoja sekä tarhaan mehiläisiä. Voinko hakea tukea?

Voit hakea. ELY-keskus arvioi hakemuksesi perusteella, oletko oikeutettu saamaan tukea.

Entä taimitarhat?

Taimitarhat kuuluvat alkutuotannon väliaikaisen tuen piiriin.

Olen metsänomistaja, voinko hakea tukea?

Metsätalous ei ole maatalouden alkutuotantoa, joten metsätalous ei oikeuta tähän tukeen. Taimitarhat puolestaan ovat maatalouden alkutuotantoa vaikka niissä metsäpuita kasvatettaisiinkin. ELY-keskus arvioi, täyttyvätkö tuen edellytykset.

Voinko saada maatalouden alkutuotannon ja maaseudun yritysten väliaikaista tukea yhtä aikaa?

Ei. Voit saada jompaakumpaa, jos ELY-keskus sitä myöntää.

Voiko Ahvenanmaalla sijaitseva maatila, jolla on suoramyyntiä ravintoloille ja jonka kysyntä on pienentynyt, hakea tukea?

Kyllä. Hakemuksen käsittelee Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Alkutuotannon tuessa liikevaihdon vähimmäismäärä. Onko 10 000 e kuten maaseutuyritysten tuessa?

Alkutuotannon tuessa noudatetaan samaa vuosittaisen liikevaihdon vähimmäismäärää 10 000 euroa.

Voiko yritystoimintaa harjoittava eläkeläinen saada väliaikaista tukea?

Voi saada.

Voiko saada väliaikaista tukea, vaikka olisi jo saanut jotain tukea koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin?

Voit saada maaseudun yritysten väliaikaista tukea, vaikka olisit saanut Business Finlandin tai ELY-keskuksen myöntämää poikkeusrahoitusta kehittämiseen. Myöskään kunnan myöntämä yksinyrittäjän tuki ei estä väliaikaisen tuen saamista, mutta yksinyrittäjän tuki vähennetään väliaikaisen tuen määrästä.

Tuen käyttötarkoitukset

Hyvin moni turkistarha on yksinyrittäjä eikä palkanmaksua ole työntekijöille. Ylivoimaisesti suurin kulu on rehu. Eläimet on ruokittava vaikka tuloja ei ole tällä hetkellä, koska myynti on lähes nolla. Kuuluvatko rehulaskut hyväksyttäviin välttämättömiin menoihin?

Tuotantoeläinten rehulaskut voivat olla hyväksyttäviä välttämättömiä menoja, jos rehut ovat välttämättömiä tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Voiko hyväksyttäviin kustannuksiin sisällyttää korkotukilainojen lyhennykset sekä korot?

Investointeihin kohdistuneiden lainojen korot ovat tukikelpoisia menoja, enintään puolet koko vuoden koroista. Korot ovat tukikelpoisia riippumatta siitä, mihin aikaan ne maksetaan. Lyhennykset sen sijaan eivät ole tukikelpoisia, sillä ne rinnastetaan investointimenoihin.

Vuokrat toimintatiloista ovat hyväksyttäviä kustannuksia, mutta ovatko kiinteistöjen ylläpitomenot?

Kiinteistöjen kiinteät ylläpitomenot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden jaksolta, siis käytännössä esimerkiksi enintään puolet vuoden kiinteistöverosta.

Ovatko esimerkiksi kuljetusauton osamaksukulut hyväksyttäviä kustannuksia?

Eivät ole, sillä ne katsotaan investoinniksi.

Käytän työssä koneurakoitsijaa. Voiko nämä kulut laittaa koronakorvaukseen ja voiko tukea käyttää siihen?

Koneurakoitsijan käytöstä aiheutuvia tuotannon kuluja ei voi käyttää tuen perusteena.

Tuen hakeminen

Mistä väliaikainen tuki valitaan haettavaksi Hyrrässä? En löydä tukea listasta.

Kun kirjaudut Hyrrään, valitse etusivulta ”Asioi organisaation tai maatilan puolesta”. Tunnistaudu sen jälkeen omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Ohjevideo Hyrrään kirjautumisesta

Milloin väliaikaisten tukien haku päättyy?

Maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen haku päättyy 15.11.2021.

Tuleeko hakemukseen liittää kuitit kustannuksista, joiden perusteella tukea haetaan?

Kuitteja hakemukselle tai maksun perusteeksi ei tarvita, mutta tuen perusteena olevien kulujen tulee perustua todellisiin kustannuksiin.  Tuki maksetaan heti päätöksen jälkeen ennakkona.

Onko maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki de minimis -tukea?

Ei ole. Tuki on valtiontukea väliaikaisen poikkeuksen perusteella.

Miten muut hakemani tuet vaikuttavat tähän tukeen?

Ilmoita hakemuksessasi saamasi muut tuet. Muista ilmoittaa kaikki tuet, mitkä olet saanut koronaviruspandemiaan liittyen. Muut tuet eivät lähtökohtaisesti ole päällekkäisiä tämän tuen kanssa eikä muita covid-19-pandemiaan liittyviä julkisia tukia ole suunnattu alkutuotannolle. ELY-keskus arvioi muita mahdollisesti saamiasi tukia. Tavanomaiset maatalouden viljelijätuet, lainantakaukset tai kehittämistuet eivät sulje tätä tukea pois. Tuki kasautuu lähtökohtaisesti muun koronaviruspandemian perusteella myönnetyn valtiontuen kanssa.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.10.2021