Maaseudun yritysten väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Tuen haku on päättynyt 15.11.2021.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tukea voi saada maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys, joka työllistää alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai tase on enintään 2 miljoonaa euroa. Maataloustuotteiden jalostus ja myyminen tarkoittaa maataloustuotteiden käsittelyä niin, että tuloksena saatava tuote on edelleen maataloustuote ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista sekä alkutuotteen tuottajan suorittamaa tuotteen myyntiä erillisessä, kyseiseen tarkoitukseen varatussa tilassa.

Maataloustuotteita ovat esimerkiksi lihatuotteet, maitotuotteet sekä hedelmät, vihannekset ja kasvikset, sienet, marjat ja yrtit ja monet näistä valmistetut tuotteet. Lista kaikista maataloustuotteista

Yrityksesi voi sijaita Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Millainen yritys ei voi saada tukea?

Muut yritykset kuin maatilakytkentäiset yritykset ja maataloustuotteita myyvät ja jalostavat mikroyritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Lisätietoa rahoituksesta muille yrityksille koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa (ely-keskus.fi)

Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon eikä kalatalouteen. Näille toimialoille on erilliset tukijärjestelmänsä:

Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille.

Et voi saada tukea, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Tuen määrä

Voit saada tukea 2 000–80 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 2 500 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.

Tukea voi hakea, jos aikaisempi tukihakemus on hylätty sen takia, että hyväksyttäviä kustannuksia on ollut liian vähän (alle 6250 euroa).

Aikaisemmin tukea saaneet voivat hakea tukea aikaisempaa tukijaksoa seuraavalle, enintään kuuden kuukauden jaksolle.

Uudet tuenhakijat voivat hakea tukea enintään kuuden kuukauden pituiselle tukijaksolle, joka on alkanut 16.3.2020 jälkeen.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää tukea yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet. Tukea ei voi käyttää yrittäjän laskennalliseen palkkaan.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kohtuulliseksi arvioituihin menoihin:

1. palkkamenot

  • niiden työntekijöiden palkat, jotka oli ja on välttämätöntä pitää töissä yritystoiminnan supistumisesta huolimatta
  • palkkamenoina voidaan hyväksyä todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000 euron kuukausipalkka lisättynä 30 prosenttia palkan sivukustannuksia.

2. vuokramenot ja kiinteistömenot

  • toimitilasta aiheutuneet vuokramenot
  • kiinteistön hoidosta aiheutuneet menot
  • kiinteistövero
  • tiemaksut
  • vakuutukset
  • toimitilaan kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
  • jätemaksut
  • sähkömaksu.

3. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot

  • asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen
  • ei varsinaisia yrityksen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

4. muut 1-3-kohdassa tarkoitettuja menoja vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömät menot

  • koneiden ja laitteiden vuokramenot, ei kuitenkaan leasing-vuokria
  • koneisiin, laitteisiin ja vastaaviin investointeihin kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
  • eläkemaksut
  • vakuutukset
  • eläimiin perustuvassa yritystoiminnassa (ratsastus- ja ravitallit, lemmikkieläinpihat tms) myös eläinten ruokinta- ym. ylläpitokustannukset.

Mihin tukea ei voi käyttää?

Et voi saada avustusta tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Aineellisiin ja aineettomiin investointeihin voit hakea erikseen maaseudun yritysrahoitusta, joka on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen sekä normaalioloissa että poikkeustilanteessa. Lisäksi on mahdollista hakea yrityksen perustamistukea yrityksen perustamiseen tai yritystoiminnan uudelleen suuntaamiseen. Maaseudun yritysrahoitus on EU:n osaksi rahoittamaa ja se myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 (maaseutuohjelma). Maaseutuohjelman tuista saat lisätietoa oman alueesi ELY-keskuksesta tai alueellasi toimivasta Leader-ryhmästä.

Tuen ehdot

Voit saada avustusta, jos:

 • yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole ollut EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys)
 • yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi
 • et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen
 • tuen kohteena olevasta yritystoiminnasta saatavalla tulolla on olennainen merkitys toimeentuloosi
 • pystyt erottamaan yritystoimintasi tulot maatilasi muista tuloista, jos harjoitat myös maataloutta
 • tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla on maatilallesi olennainen taloudellinen merkitys ja sen vuosittainen liikevaihto on vähintään 10 000 euroa
 • mikroyrityksesi antaa toimeentulon vähintään sinulle itsellesi yrittäjänä tai yhdelle työntekijälle, jos jalostat tai myyt maataloustuotteita.

Et voi saada avustusta, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Näin haet tukea

Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet valtuutuksen tekemiseen

Valitse Hyrrän etusivulta ”Asioi organisaation tai maatilan puolesta”. Kirjaudu Hyrrään henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). 

Valitse haettavaksi tukimuodoksi ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”. Valitse kohdennetuksi toimeksi ”Maaseutuyritysten väliaikainen tuki”.

Varaa hakemuksen täyttämistä varten:

 • yrityksesi Y-tunnus
 • vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase sekä vuoden 2020 tuloslaskelma, jos se on jo saatavissa, jos haet tukea maataloustuotteiden jalostukseen ja myyntiin tai maatilatalouden osalta vastaavat tiedot (vähintään veroilmoituksen 2-lomakkeen jäljennös vuodelta 2019 ja mahdollisesti vuodelta 2020), jos haet tukea maatalouden yhteydessä harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan
 • selvitys yrityksesi taloudellisen tilanteen heikkenemisestä
 • selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista
 • suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esimerkiksi lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset)
 • selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta tuesta koronapandemian aiheuttamista talousvaikeuksista selviämiseen
 • tiedot eri viranomaisten (esim. ministeriöt, maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä Finnvera ja Business Finland) yrityksellesi myöntämistä vähämerkityksisistä tuista (eli de minimis -tuista) vuosina 2018–2020, jos yrityksesi on saanut de minimis -tukia.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan vaaditut tiedot. Näin hakemuksesi voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Saat sähköpostitse tiedon, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Jos hakemuksestasi puuttuu tietoja, se voidaan käsitellä vasta kun olet toimittanut tarvittavat tiedot. Saat asiasta täydennyspyynnön. Jos haluat itse täydentää hakemustasi ennen päätöksentekoa, ota yhteyttä hakemuksen käsittelijään ja pyydä palauttamaan hakemus täydennettäväksi.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrä-asiointipalvelun kautta. On tärkeää, että luet saamasi päätöksen. Avustus on harkinnanvaraista. Päätös voi olla kielteinen, jos avustuksen hakemiselle asetetut edot eivät yrityksesi osalta täyty.

Milloin tuki maksetaan?

Avustus maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua – maksua ei tarvitse erikseen hakea. ELY-keskus asettaa päätöksessään määräajan, johon mennessä sinun on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta. Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Tiedot tukea saaneista yrityksistä ja myönnetyistä tuen määristä ovat julkisia.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2021