Yksin matkustava tai yli 5 omistajan mukana matkustavaa lemmikkiä

Nämä vaatimukset koskevat myös koirien, kissojen ja frettien tuontia Andorrasta, Färsaarilta, Gibraltarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanista.

Koirien, kissojen ja frettien kuljetus (tuonti/vienti) on kaupallista (katso kaupallisen tuonnin ohjeet), jos:

  • eläin on tarkoitettu edelleen myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle, tai
  • jos tuotavien eläinten yhteismäärä on 6 tai enemmän
  • tai eläin on tarkoitettu elinkeinon harjoittamista varten.

1. Eläimen tuonnissa on noudatettava vastaavia vaatimuksia, jotka koskevat matkustajan mukana kuljetettavien lemmikkieläinten tuontia

Jos lemmikki matkustaa ilman saattajaa, on noudatettava vastaavia vaatimuksia, jotka koskevat matkustajan mukana kuljetettavien lemmikkieläinten tuontia eli ei-kaupallisten lemmikkien tuontia.

2. Valtuutettu henkilö

Valtuutettu henkilö voi siirtää lemmikin omistajan puolesta. Valtuutetulla henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolle omistaja on kirjallisesti antanut luvan lemmikkieläimen muuhun kuin kaupalliseen siirtoon omistajan puolesta.

3. Eläimen matkustaminen ilman omistajaa ja viiden päivän sääntö

Eläimen siirron aikana ei ole aina mahdollista, että eläin on koko ajan omistajansa tai valtuutetun henkilön välittömässä läheisyydessä. Siirtoa ei katsota kaupalliseksi, jos se tapahtuu enintään viisi päivää ennen tai jälkeen omistajan liikkumista tai se tapahtuu muussa fyysisessä paikassa kuin se, missä omistaja on. Tämä täytyy todistaa asiakirjoin esimerkiksi lentolipun kannoin tai rahtikirjalla ja syyt perustella.

4. Kliininen tutkimus

Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on suorittanut kliinisen tutkimuksen enintään 48 tuntia ennen eläimen lähettämistä todeten, että eläin on terve ja kykenee kestämään kuljetuksen määränpäähän. Kliininen tutkimus merkitään lemmikkieläinpassiin.

5. Eläinten enimmäismäärä

Omistajalla tai valtuutetulla henkilöllä saa olla mukana enintään viisi koiraa, kissaa tai frettiä, muuten kuljetus katsotaan kaupalliseksi siirroksi. Enimmäismäärä saa olla suurempi kuin viisi, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Matkan tarkoituksena täytyy silloin olla osallistuminen kilpailuihin, näyttelyihin, urheilutapahtumiin tai tällaisiin tapahtumiin liittyvään koulutukseen. Omistajalla täytyy olla mukana asiakirjatodiste tapahtumasta ja eläinten on oltava yli kuuden kuukauden ikäisiä. Virkaeläinlääkärin ei enää tarvitse myöntää TRACES-järjestelmässä tehtyä terveystodistusta tällaisille eläinten siirroille. Sen sijaan kaupallisille siirroille on tehtävä terveystodistus TRACES-järjestelmässä.

6. TRACES

Kohdemaalta kannattaa selvittää, vaaditaanko sinne viennissä TRACES-todistus, jos kyseessä on yksin matkustava tai myyntiin menevä eläin. Lisätietoa TRACES-järjestelmästä.

Poikkeus katastrofin/sodan kohdalla

Jäsenvaltio voi sallia sellaisen eläimen, joka ei täytä vaatimuksia, suoran tulon alueelleen esimerkiksi äkillisen luonnonkatastrofin, poliittisten levottomuuksien tai muun omistajaan liittyvän pakottavan syyn vuoksi. Tämä edellyttää, että omistaja on anonut lupaa etukäteen ja jäsenvaltio on myöntänyt sen. Saapumisen jälkeen eläin sijoitetaan virallisen valvonnan alaiseen eristykseen, kunnes eläin täyttää vaatimukset, enintään kuuden kuukauden ajaksi. Eläimen kulkeminen toisen jäsenvaltion kautta edellyttää, että kauttakulkujäsenvaltio on antanut luvan määräjäsenvaltiolle.

Pistokoemaiset tarkastukset rajalla

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen tarkastuksia jäsenmaiden välisillä rajoilla. Omistajalla on tällöin velvollisuus pyynnöstä esittää vaaditut asiakirjat ja eläin.

Lemmikkien tuontineuvonta EU-maista

Koirien, kissojen ja frettien tuontiehtoneuvonnasta vastaa Ruokaviraston Terveys ja hyvinvointi -yksikkö.